Al-Jinn 14-28, Noble Qur'an (Juz-29, halaman-573)

Noble Qur'an » Juz-29 » halaman-573
share on facebook  tweet  share on google  print  
Al-Jinn: 72/Al-Jinn-14, 72/Al-Jinn-15, 72/Al-Jinn-16, 72/Al-Jinn-17, 72/Al-Jinn-18, 72/Al-Jinn-19, 72/Al-Jinn-20, 72/Al-Jinn-21, 72/Al-Jinn-22, 72/Al-Jinn-23, 72/Al-Jinn-24, 72/Al-Jinn-25, 72/Al-Jinn-26, 72/Al-Jinn-27, 72/Al-Jinn-28, Noble Qur'an, Juz-29, halaman-573, Al-Jinn 14-28
direction_left
direction_right
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-14
72/Al-Jinn-14: Dan sesungguhnya di antara kami ada orang-orang yang taat dan ada (pula) orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Barangsiapa yang yang taat, maka mereka itu benar-benar telah memilih jalan yang lurus.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-15
72/Al-Jinn-15: Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka Jahannam.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-16
72/Al-Jinn-16: Dan bahwasanya: jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (agama Islam), benar-benar Kami akan memberi minum kepada mereka air yang segar (rezeki yang banyak).
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-17
72/Al-Jinn-17: Untuk Kami beri cobaan kepada mereka padanya. Dan barangsiapa yang berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkan-Nya ke dalam azab yang amat berat.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-18
72/Al-Jinn-18: Dan sesungguhnya mesjid-mesjid itu adalah kepunyaan Allah. Maka janganlah kamu menyembah seseorangpun di dalamnya di samping (menyembah) Allah.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-19
72/Al-Jinn-19: Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (mengerjakan ibadat), hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-20
72/Al-Jinn-20: Katakanlah: "Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatupun dengan-Nya".
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-21
72/Al-Jinn-21: Katakanlah: "Sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudharatanpun kepadamu dan tidak (pula) suatu kemanfaatan".
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-22
72/Al-Jinn-22: Katakanlah: "Sesungguhnya aku sekali-kali tiada seorangpun dapat melindungiku dari (azab) Allah dan sekali-kali aku tiada akan memperoleh tempat berlindung selain daripada-Nya".
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-23
72/Al-Jinn-23: Akan tetapi (aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sesungguhnya baginyalah neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-24
72/Al-Jinn-24: Sehingga apabila mereka melihat azab yang diancamkan kepada mereka, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit bilangannya.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-25
72/Al-Jinn-25: Katakanlah: "Aku tidak mengetahui, apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menjadikan bagi (kedatangan) azab itu masa yang panjang?".
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-26
72/Al-Jinn-26: (Dia adalah Tuhan) Yang Mengetahui yang ghaib, maka Dia tidak memperlihatkan kepada seorangpun tentang yang ghaib itu.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-27
72/Al-Jinn-27: Kecuali kepada rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di muka dan di belakangnya.
Dengar Quran: 72/Al-Jinn-28
72/Al-Jinn-28: Supaya Dia mengetahui, bahwa sesungguhnya rasul-rasul itu telah menyampaikan risalah-risalah Tuhannya, sedang (sebenarnya) ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.
Pilih salah satu Tukang deklamasi untuk mulai mendengarkan Al-Quran.
Noble Qur'an » »
Sponsor Links: