CİNN 14-28, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-29, Sayfa-573)

CİNN: 72/CİNN-14, 72/CİNN-15, 72/CİNN-16, 72/CİNN-17, 72/CİNN-18, 72/CİNN-19, 72/CİNN-20, 72/CİNN-21, 72/CİNN-22, 72/CİNN-23, 72/CİNN-24, 72/CİNN-25, 72/CİNN-26, 72/CİNN-27, 72/CİNN-28, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-29, Sayfa-573, CİNN 14-28
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 72/CİNN-14
72/CİNN-14: Ve gerçekten bizden, (Allah’a) teslim olanlar da var ve bizden kasitun (kalpleri kasiyet bağlamış) olanlar da var. Artık kim (Allah’a) teslim olmuşsa işte onlar, irşad olmayı (nefsin ve iradenin teslimini) arayanlardır (dileyenlerdir).
Kur'an Dinle: 72/CİNN-15
72/CİNN-15: Ve lâkin, kasitun olanlar (kalpleri zikirsizlikten kasiyet bağlayanlar), işte onlar cehenneme odun oldular.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-16
72/CİNN-16: Ve eğer onlar, tarikat üzere olarak (Allah’a) yönelselerdi, onları mutlaka bol su (rahmet) ile sulardık (bol bol rahmet ulaştırırdık) ki.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-17
72/CİNN-17: Onları bu konuda imtihan edelim diye. Ve kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, onu çok şiddetli azaba uğratır.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-18
72/CİNN-18: Ve muhakkak ki mescidler, Allah içindir. Artık Allah ile beraber başka birine dua etmeyin.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-19
72/CİNN-19: Ve muhakkak ki O; Allah’ın Kulu (Hz. Muhammed S.A.V), O’na (Allah’a) dua etmeye (Kur’ân okumaya) kalktığı zaman, (O’nun etrafında) neredeyse üstüste birikip toplanıyorlardı.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-20
72/CİNN-20: De ki: “Ben sadece Rabbime dua ederim ve hiç kimseyi O’na ortak etmem.”
Kur'an Dinle: 72/CİNN-21
72/CİNN-21: De ki: “Muhakkak ki ben, size bir zarar verme ve sizi irşad etme gücüne malik (sahip) değilim.”
Kur'an Dinle: 72/CİNN-22
72/CİNN-22: De ki: “Muhakkak beni, hiç kimse Allah’tan bir şeye karşı asla koruyamaz. Ve ben asla O’ndan (Allah’tan) başka sığınacak yer bulamam.”
Kur'an Dinle: 72/CİNN-23
72/CİNN-23: (Bu) sadece Allah’tan olanı tebliğ ve O’nun risaletidir. Ve kim Allah’a ve O’nun Resûl’üne asi olursa, bundan sonra muhakkak ki onun için, içinde ebediyyen kalacağı cehennem ateşi vardır.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-24
72/CİNN-24: Nihayet vaadolundukları şeyi gördükleri zaman, artık kimin yardımcısı daha zayıf ve sayı bakımından daha az, yakında bilecekler.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-25
72/CİNN-25: De ki: “Eğer bilseydim (size bildirirdim) vaadolunduğunuz şey yakın mı, yoksa Rabbim ona uzun bir müddet mi verir?”
Kur'an Dinle: 72/CİNN-26
72/CİNN-26: O (Allah), gaybı bilendir. Fakat O, gaybını hiç kimseye izhar etmez (açıklamaz).
Kur'an Dinle: 72/CİNN-27
72/CİNN-27: Resûllerden razı oldukları (tasarruf rızasına ulaşmış olanları) hariç! O taktirde, muhakkak ki O (Allah), onların önünden ve arkasından gözetenler sevkeder ki,
Kur'an Dinle: 72/CİNN-28
72/CİNN-28: Rab’lerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve (Allah) onların yanlarında olanları (ilmi ile) ihata etmiştir (kuşatmıştır). Ve herşeyin adedini sayıp tespit etmiştir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: