HÂKKA 9-34, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-29, Sayfa-567)

HÂKKA: 69/HÂKKA-9, 69/HÂKKA-10, 69/HÂKKA-11, 69/HÂKKA-12, 69/HÂKKA-13, 69/HÂKKA-14, 69/HÂKKA-15, 69/HÂKKA-16, 69/HÂKKA-17, 69/HÂKKA-18, 69/HÂKKA-19, 69/HÂKKA-20, 69/HÂKKA-21, 69/HÂKKA-22, 69/HÂKKA-23, 69/HÂKKA-24, 69/HÂKKA-25, 69/HÂKKA-26, 69/HÂKKA-27, 69/HÂKKA-28, 69/HÂKKA-29, 69/HÂKKA-30, 69/HÂKKA-31, 69/HÂKKA-32, 69/HÂKKA-33, 69/HÂKKA-34, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-29, Sayfa-567, HÂKKA 9-34
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-9
69/HÂKKA-9: Ve firavun ve ondan öncekiler ve şehirleri alt üst olan kimseler o büyük hata ile geldiler (kıyâmeti, hesap vermeyi, ceza görmeyi inkâr etmişlerdi).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-10
69/HÂKKA-10: Böylece, Rab’lerinin Resûl’üne isyan ettiler. Bunun üzerine onları şiddetli bir yakalamayla yakaladı.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-11
69/HÂKKA-11: Muhakkak ki (tufanda) su taştığı zaman, sizi (akıp giden) gemide Biz taşıdık.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-12
69/HÂKKA-12: Onu sizin için bir ibret kılalım ve işiten kulaklar onu bellesin diye.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-13
69/HÂKKA-13: Artık sur’a tek bir üfleyişle üflendiği zaman.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-14
69/HÂKKA-14: Ve yeryüzü (arz) ve dağlar yerlerinden kaldırılıp, tek bir çarpışla parçalandığı zaman.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-15
69/HÂKKA-15: İşte izin günü, o vakıa (büyük olay) vuku bulmuştur.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-16
69/HÂKKA-16: Ve sema yarılmıştır. Artık o, izin günü zaafa uğramıştır (dengesi bozulmuştur).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-17
69/HÂKKA-17: Ve o melek, onun (göğün) çevresi üzerindedir. Ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı sekizdir.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-18
69/HÂKKA-18: İzin günü (Rabbinize) arz olunacaksınız. Sizden (size ait hiçbir şey) sır olarak gizli kalmaz.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-19
69/HÂKKA-19: O zaman kitabı (hayat filmi) sağından verilen kimse ise o zaman: “Alınız, kitabımı okuyun.” der.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-20
69/HÂKKA-20: Muhakkak ki ben, hesabıma mülâki olacağımı (hesabımla karşılaşacağımı) biliyordum.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-21
69/HÂKKA-21: İşte o razı olduğu bir yaşayış içindedir.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-22
69/HÂKKA-22: Onlar yüksek bir cennettedirler.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-23
69/HÂKKA-23: Onun olgunlaşmış meyveleri yakınlaşmış (aşağı sarkmış) durumdadır.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-24
69/HÂKKA-24: Geçmiş günlerde yapmış olduğunuz şeyler sebebiyle (mükâfat olarak) afiyetle yeyin ve için!
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-25
69/HÂKKA-25: Ve kitabı (hayat filmi) solundan verilen kimse ise o zaman: “Keşke bana kitabım verilmeseydi.” der.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-26
69/HÂKKA-26: Ve hesabımın ne olduğunu bilmeseydim.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-27
69/HÂKKA-27: Keşke o (ölünce hayatım) bitmiş olsaydı.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-28
69/HÂKKA-28: Malım bana bir fayda vermedi.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-29
69/HÂKKA-29: Benim saltanatım (mal gücüm) helâk oldu.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-30
69/HÂKKA-30: Onu tutun, sonra da onu bağlayın (kelepçeleyin)!
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-31
69/HÂKKA-31: Sonra onu alevli ateşe (cehenneme) atın!
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-32
69/HÂKKA-32: Sonra uzunluğu yetmiş arşın (zira) olan bir zincir içinde, öylece onu (cehenneme) sevkedin.
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-33
69/HÂKKA-33: Muhakkak ki o, Azîm olan Allah’a inanmıyordu (îmân etmiyordu).
Kur'an Dinle: 69/HÂKKA-34
69/HÂKKA-34: Ve yoksullara yemek vermeye teşvik etmiyordu.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: