CİNN 1-13, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-29, Sayfa-572)

CİNN: 72/CİNN-1, 72/CİNN-2, 72/CİNN-3, 72/CİNN-4, 72/CİNN-5, 72/CİNN-6, 72/CİNN-7, 72/CİNN-8, 72/CİNN-9, 72/CİNN-10, 72/CİNN-11, 72/CİNN-12, 72/CİNN-13, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-29, Sayfa-572, CİNN 1-13
direction_left
direction_right

CİNN

Kur'an Dinle: 72/CİNN-1
72/CİNN-1: De ki: “Cinlerden bir topluluğun (Kur’ân) dinlediği, sonra: “Biz gerçekten harika, güzel bir Kur’ân işittik.” dedikleri bana vahyedildi.”
Kur'an Dinle: 72/CİNN-2
72/CİNN-2: “O (Kur’ân), irşada ulaştırır, artık biz, O’na îmân ettik ve artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayız.”
Kur'an Dinle: 72/CİNN-3
72/CİNN-3: Ve bizim Rabbimizin şanı çok yücedir. O’nun, bir sahibe (eş) ve oğul edinmediğine (îmân ettik).
Kur'an Dinle: 72/CİNN-4
72/CİNN-4: Ve o bizim sefih (ahmak) olanımızın (iblisin), Allah’a karşı asılsız (saçma sapan şeyler) söylemiş olduğuna (inanıyoruz).
Kur'an Dinle: 72/CİNN-5
72/CİNN-5: Ve gerçekten biz, insanların ve cinlerin Allah’a karşı asla yalan söylemediğini zannettik.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-6
72/CİNN-6: Ve insanlardan bazı adamlar, cinlerden bazı adamlara sığınıyorlardı. Böylece onların (cinlerin) azgınlıklarını artırdılar.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-7
72/CİNN-7: Ve onlar da, sizin zannettiğiniz gibi Allah’ın hiç kimseyi yeniden diriltmeyeceğini zannettiler.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-8
72/CİNN-8: Ve gerçekten biz semaya, elbette dokunduk. O zaman onu çok güçlü bekçiler ve şihaplarla (yakıcı ışınlarla) doldurulmuş bulduk.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-9
72/CİNN-9: Ve gerçekten biz, (meleklerin sözlerini) dinlemek için orada oturma yerlerine otururduk. Fakat şimdi, kim dinlemek isterse, onu gözleyen (izleyen) bir şihap (ateş şulesi) bulur.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-10
72/CİNN-10: Ve gerçekten biz bilmiyoruz. Yeryüzünde olan kimselere bir şer mi murad edildi, yoksa Rab’leri onların irşad olmalarını mı diledi?
Kur'an Dinle: 72/CİNN-11
72/CİNN-11: Ve gerçekten biz, bir kısmımız salihleriz ve bizden bir kısmımız bunun dışında. Biz ayrı ayrı yollarda (olan topluluklar) olduk.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-12
72/CİNN-12: Ve gerçekten biz, yeryüzünde Allah’ı asla aciz bırakamayacağımızı anladık ve (O’ndan) kaçarak da O’nu asla aciz bırakamayız.
Kur'an Dinle: 72/CİNN-13
72/CİNN-13: Ve gerçekten biz, hidayeti işittiğimiz zaman O’na îmân ettik. Artık kim Rabbine îmân ederse, bundan sonra hakkının verilmemesinden ve zulme uğrayacağından korkmaz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: