NİSÂ 148-154, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-6, Sayfa-102)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-6 » Sayfa-102
share on facebook  tweet  share on google  print  
NİSÂ: 4/NİSÂ-148, 4/NİSÂ-149, 4/NİSÂ-150, 4/NİSÂ-151, 4/NİSÂ-152, 4/NİSÂ-153, 4/NİSÂ-154, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-6, Sayfa-102, NİSÂ 148-154
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-148
4/NİSÂ-148: Allah fena sözün açıkça söylenmesini sevmez, kendisine zulüm yapılan kişinin (söylemesi) hariç. Ve Allah en iyi işitendir, en iyi bilendir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-149
4/NİSÂ-149: Şayet bir hayrı açıklarsanız ya da gizlerseniz veya bir kötülüğü affederseniz, o zaman muhakkak ki Allah da affedicidir, (her şeye) kaadirdir.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-150
4/NİSÂ-150: Muhakkak ki onlar, Allah’ı ve O'nun resûllerini inkâr ederler ve Allah ile O’nun resûlleri arasında ayırım yapmak isterler. Ve “Bir kısmına inanırız, bir kısmını inkâr ederiz.” derler. Ve de, bunların (küfürle îmânın) arasında bir yol ittihaz etmek isterler.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-151
4/NİSÂ-151: İşte onlar, onlar gerçek kâfirlerdir. Ve Biz, kâfirler için “alçaltıcı azap” hazırladık.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-152
4/NİSÂ-152: Ve onlar, Allah'a ve O'nun resûllerine îmân ettiler ve onların arasından birini (diğerinden) ayırmazlar. İşte onlar ki, onlara ecirleri yakında verilecektir. Ve Allah Gafur'dur (mağfiret edendir, günahları sevaba çevirendir), Rahîm'dir (Rahim esması ile tecelli edendir,merhamet edendir).
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-153
4/NİSÂ-153: Kitap ehli senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Oysa Hz. Musa’dan, bundan daha da büyüğünü istemişler, “O halde, bize Allah’ı açıkça göster.” demişlerdi. Bunun üzerine, zulümlerinden dolayı onları yıldırım yakaladı (helâk etti). Ardından kendilerine belgeler (açık mucizeler) geldikten sonra da buzağıyı (ilâh) edindiler. Buna rağmen, onları bundan (bu suçlarından dolayı) affettik ve Hz. Musa’ya “apaçık sultan (güç ve delil)” verdik.
Kur'an Dinle: 4/NİSÂ-154
4/NİSÂ-154: Ve misaklarından dolayı Tur'u (Tur dağını) onların üstüne yükselttik (kaldırdık). Ve onlara: "Bu kapıdan secde ederek girin." dedik. Ve onlara: "Cumartesi gününde hudutları aşmayın." dedik ve, onlardan “çok kuvvetli misak (kesin söz)” aldık.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: