MÂİDE 32-36, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-6, Sayfa-113)

Kur'ân-ı Kerim » Cüz-6 » Sayfa-113
share on facebook  tweet  share on google  print  
MÂİDE: 5/MÂİDE-32, 5/MÂİDE-33, 5/MÂİDE-34, 5/MÂİDE-35, 5/MÂİDE-36, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-6, Sayfa-113, MÂİDE 32-36
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-32
5/MÂİDE-32: İşte bundan dolayı (Tevrat’ta) İsrailoğullarına şöyle yazdık; Kim bir kişiyi, bir kişi karşılığında olmaksızın veya yeryüzünde bir fesata karşılık olmaksızın öldürürse, muhakkak ki o bütün insanları öldürmüş gibidir. Kim de (bir kişinin hayatını kurtarmak suretiyle) yaşatırsa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Ve andolsun ki resûllerimiz onlara apaçık deliller ile geldi. Sonra da, şüphesiz onlardan birçoğu, bundan sonra gerçekten yeryüzünde aşırı giden müsrifler oldular.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-33
5/MÂİDE-33: Allah ve O’nun Resûl'ü ile harp edenlerin ve yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarmaya çalışanların cezası, ancak öldürülmeleri veya asılmaları ya da ellerinin ve ayaklarının çapraz kesilmesi veya bulundukları yerden sürülmeleridir. Bu onların dünyadaki rezilliğidir. Ve ahirette ise, onlara “büyük azap” vardır.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-34
5/MÂİDE-34: Onları sizin (yenerek) ele geçirmenizden önce tövbe edenler hariç. Artık Allah’ın Gafûr (mağfiret eden) olduğunu, Rahîm (rahmet nuru gönderen) olduğunu biliniz!
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-35
5/MÂİDE-35: Ey âmenû olanlar (Allah’a ulaşmayı, teslim olmayı dileyenler); Allah’a karşı takva sahibi olun ve O’na ulaştıracak vesileyi isteyin. Ve O’nun yolunda cihad edin. Umulur ki böylece siz felâha erersiniz.
Kur'an Dinle: 5/MÂİDE-36
5/MÂİDE-36: Muhakkak ki o kâfir olanlar, eğer yeryüzünde olanların hepsi, ve onunla birlikte bir misli daha onların olsa, kıyamet gününün azabından kurtulmak için onları feda edecek olsalar (fidye olarak verseler), onlardan kabul edilmez. Ve onlar için “acı azap” vardır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: