ZUMER 32-40, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-462)

ZUMER: 39/ZUMER-32, 39/ZUMER-33, 39/ZUMER-34, 39/ZUMER-35, 39/ZUMER-36, 39/ZUMER-37, 39/ZUMER-38, 39/ZUMER-39, 39/ZUMER-40, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-462, ZUMER 32-40
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-32
39/ZUMER-32: Öyleyse Allah üzerine (hakkında) yalan söyleyenden ve hakikat ona geldiği zaman onu (Allah’a ulaşmayı) yalanlayandan daha zalim kim vardır? Kâfirlerin yeri cehennemde değil mi?
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-33
39/ZUMER-33: Ve hakikat ile gelen (Allah’a ulaşmayı dilemeye davet eden) ve onu tasdik edenler (Allah’a ulaşmayı dileyenler), işte onlar takva sahibidirler.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-34
39/ZUMER-34: Diledikleri şeyler, Rab’lerinin katında onlar içindir. İşte bu, muhsinlerin mükâfatıdır.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-35
39/ZUMER-35: Allah, onların yaptıkları en kötü şeyleri (günahları) dahi örter. Ve yapmış olduklarının en güzeliyle onların ecirlerini vererek, onları mükâfatlandırır (günahlarını sevaba çevirir).
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-36
39/ZUMER-36: Allah kuluna kâfi değil mi? Ve seni, O’ndan (Allah’tan) başkaları ile (başka ilâhlarla, putlarla) korkutuyorlar. Allah kimi dalâlette bırakırsa, o zaman onun için bir hidayetçi (mehdi) yoktur.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-37
39/ZUMER-37: Ve Allah, kimi hidayete erdirirse, o zaman onun için dalâlete düşürebilecek (kimse) yoktur. O, Azîz (yüce ve üstün), intikam sahibi değil mi?
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-38
39/ZUMER-38: Ve eğer gerçekten onlara: “Gökleri ve yeri kim yarattı?” diye sorarsan, mutlaka: “Allah” derler. De ki: “Allah’tan başka taptıklarınızı gördünüz mü? Eğer Allah bana bir zarar dileseydi, O’nun zararını onlar giderebilir mi? Veya bana bir rahmet dileseydi, O'nun rahmetini tutabilirler mi (engelleyebilirler mi)?” De ki: “Allah bana yeter! Tevekkül edenler (yalnız) O'na tevekkül ederler (O'nu vekil ederler).”
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-39
39/ZUMER-39: De ki: "Ey kavmim! Bulunduğunuz mekânda (elinizden geleni) yapın! Muhakkak ki ben de yapacağım. Öyleyse yakında bileceksiniz."
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-40
39/ZUMER-40: Kendisini rezil edecek azap, kime gelecekse (ona ulaşır) ve mukim (sürekli) azap onun üstüne iner.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: