MU'MİN 8-16, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-468)

MU'MİN: 40/MU'MİN-8, 40/MU'MİN-9, 40/MU'MİN-10, 40/MU'MİN-11, 40/MU'MİN-12, 40/MU'MİN-13, 40/MU'MİN-14, 40/MU'MİN-15, 40/MU'MİN-16, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-468, MU'MİN 8-16
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-8
40/MU'MİN-8: Rabbimiz, onlara vaadettiğin adn cennetlerine, onları ve onların babalarından, zevcelerinden ve zürriyetlerinden salâha ulaşanları dahil et. Muhakkak ki Sen, Sen Azîz’sin, Hakîm’sin (hüküm ve hikmet sahibisin).
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-9
40/MU'MİN-9: Onları kötülüklerden koru. Ve Sen, kimi izin günü seyyiatlerden (günahlardan) korursan o zaman onlara rahmet etmiş olursun. Ve işte o, fevzül azîmdir (en büyük kurtuluştur).
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-10
40/MU'MİN-10: İnkâr edenlere mutlaka nida edilir (seslenilir): "Muhakkak ki Allah’ın gadabı, sizin nefslerinize (birbirinize) olan gadabınızdan daha büyüktür. Îmâna davet edildiğiniz zaman siz inkâr ediyordunuz."
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-11
40/MU'MİN-11: (Kâfirler) dediler ki: "Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere dirilttin, böylece günahlarımızı itiraf ettik. Artık (buradan) çıkmaya bir yol var mı?"
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-12
40/MU'MİN-12: Bu, sizin tek olan Allah’a çağrıldığınız zaman inkâr etmeniz sebebiyledir. Ve O’na (Allah’a) şirk koşulunca inanıyordunuz. Artık hüküm, Yüce ve Büyük olan Allah’a aittir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-13
40/MU'MİN-13: O (Allah)tır ki, âyetlerini size gösterir ve sizin için gökten rızık indirir. Bunu münib olandan (Allah’a yönelenden) başkası tezekkür etmez (edemez).
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-14
40/MU'MİN-14: Öyleyse dîni, O’na halis kılarak Allah’a davet edin. Kâfirler kerih görse de.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-15
40/MU'MİN-15: Dereceleri yükselten ve arşın sahibi olan Allah, kullarından (Kendisine ulaştırmayı) dilediği kişinin (Allah’a ulaşmayı dilediği için Allah’ın da Kendisine ulaştırmak istediği kişinin) üzerine (başının üzerine) Allah’a ulaşma gününün geldiğini (o kişinin ruhuna) ihtar etmek için, emrinden (Allah’ın emrini tebliğ edecek) bir ruh (devrin imamının ruhunu) ulaştırır.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-16
40/MU'MİN-16: Onların bariz olduğu (ortaya çıktığı) gün onlardan (hiç)bir şey Allah’a gizli kalmaz. O gün mülk kimindir? Tek ve Kahhar olan Allah’ındır.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: