FUSSİLET 21-29, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-479)

FUSSİLET: 41/FUSSİLET-21, 41/FUSSİLET-22, 41/FUSSİLET-23, 41/FUSSİLET-24, 41/FUSSİLET-25, 41/FUSSİLET-26, 41/FUSSİLET-27, 41/FUSSİLET-28, 41/FUSSİLET-29, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-479, FUSSİLET 21-29
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-21
41/FUSSİLET-21: Ve kendi ciltlerine (uzuvlarına): “Niçin bizim aleyhimize şahitlik ettiniz?” dediler. (Onlar da) dediler ki: “Bizi, herşeyi söyleten Allah söyletti. Sizi ilk defa O yarattı ve O’na döndürüleceksiniz.”
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-22
41/FUSSİLET-22: Kulaklarınızın, gözlerinizin ve cildinizin (uzuvlarınızın) sizin aleyhinize şahitlik etmesinden (edeceğinden) sakınmıyordunuz. Ve lâkin yaptıklarınızdan çoğunu Allah’ın bilmediğini zannediyordunuz.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-23
41/FUSSİLET-23: Ve işte Rabbiniz hakkındaki sizin bu zannınız, sizi helâka sürükledi. Böylece hüsrana düşenlerden oldunuz.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-24
41/FUSSİLET-24: Artık sabredebilirlerse artık ateş onların kalacakları yerdir. Ve eğer onlar affedilmek isterlerse, onlar affedilecek olanlardan değillerdir.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-25
41/FUSSİLET-25: Onlara yakın arkadaşlar musallat ettik. Böylece önlerinde ve arkalarındakileri (yaptıklarını ve yapacaklarını) onlara süslediler. Cinlerden ve insanlardan, onlardan önce gelmiş geçmiş ümmetlerinde üzerine (azap) sözü hak oldu. Muhakkak ki onlar, hüsrana düşmüş olanlardır.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-26
41/FUSSİLET-26: Kâfirler: “Bu Kur’ân’ı dinlemeyin, (okuma süresi) içinde gürültü yapın. Umulur ki böylece siz gâlip olursunuz.” dediler.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-27
41/FUSSİLET-27: Bundan sonra inkâr edenlere, mutlaka şiddetli azabı tattıracağız. Ve onları yaptıklarının en kötüsüyle mutlaka cezalandıracağız.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-28
41/FUSSİLET-28: İşte bu Allah’ın düşmanlarının cezası ateştir. Âyetlerimizi bilerek inkâr etmiş olmaları sebebiyle ceza olarak, onlar için orada ebedîlik yurdu vardır.
Kur'an Dinle: 41/FUSSİLET-29
41/FUSSİLET-29: Kâfirler dediler ki: “Rabbimiz, insanlardan ve cinlerden bizi saptıranları bize göster. Onları ayaklarımızın altına alalım ki en aşağıda kalanlardan olsunlar.”
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: