MU'MİN 50-58, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-473)

MU'MİN: 40/MU'MİN-50, 40/MU'MİN-51, 40/MU'MİN-52, 40/MU'MİN-53, 40/MU'MİN-54, 40/MU'MİN-55, 40/MU'MİN-56, 40/MU'MİN-57, 40/MU'MİN-58, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-473, MU'MİN 50-58
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-50
40/MU'MİN-50: (Cehennem bekçileri) dediler ki: "Resûlleriniz, size beyyineler ile gelmediler mi?" "Evet." dediler. (Bekçiler): "Öyleyse siz dua edin (siz yalvarın) dediler." Kâfirlerin duası, sadece dalâlettir (dalâletin içindedir).
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-51
40/MU'MİN-51: Muhakkak ki Biz, resûllerimize ve âmenû olanlara (Allah’a ulaşmayı dileyenlere) ve dünya hayatında şahitlerin kaim olacağı (bulunacağı) gün mutlaka yardım edeceğiz.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-52
40/MU'MİN-52: Zalimlere mazeretlerin fayda vermeyeceği gün, lânet ve kötü yurt onlar içindir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-53
40/MU'MİN-53: Ve andolsun ki Musa’ya hidayet verdik. Ve Benî İsrail’i, kitaba varis kıldık.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-54
40/MU'MİN-54: Ulûl’elbab için hidayet ve zikir olarak.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-55
40/MU'MİN-55: Öyleyse sabret. Muhakkak ki Allah’ın vaadi haktır. Ve günahların için mağfiret dile. Akşam ve sabah Rabbini hamd ile tesbih et.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-56
40/MU'MİN-56: Muhakkak ki, kendilerine gelmiş bir sultan (delil) olmaksızın, Allah’ın âyetleri hakkında mücâdele edenlerin sinelerinde sadece (Allah’a) ulaşamayacakları bir kibir vardır. Artık Allah’a sığın, muhakkak ki O, en iyi işiten ve en iyi görendir.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-57
40/MU'MİN-57: Göklerin ve yerin yaratılışı, insanın yaratılışından muhakkak ki daha büyüktür. Ve lâkin insanların çoğu bilmezler.
Kur'an Dinle: 40/MU'MİN-58
40/MU'MİN-58: Ve kör ile basiret sahibi bir olmaz. Ve de âmenû olup salih amel (nefs tezkiyesi) işleyenlerle kötülük yapanlar da (bir olmaz). Ne kadar az tezekkür ediyorsunuz.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: