ZUMER 57-67, Kur'ân-ı Kerim (Cüz-24, Sayfa-465)

ZUMER: 39/ZUMER-57, 39/ZUMER-58, 39/ZUMER-59, 39/ZUMER-60, 39/ZUMER-61, 39/ZUMER-62, 39/ZUMER-63, 39/ZUMER-64, 39/ZUMER-65, 39/ZUMER-66, 39/ZUMER-67, Kur'ân-ı Kerim, Cüz-24, Sayfa-465, ZUMER 57-67
direction_left
direction_right
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-57
39/ZUMER-57: Veya: "Muhakkak ki eğer Allah beni hidayete erdirseydi, ben mutlaka takva sahiplerinden olurdum." diyenlerden (olmayın).
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-58
39/ZUMER-58: Veya azabı gördüğünüz an: "Keşke benim bir kere daha (fırsatım) olsaydı, o zaman muhsinlerden olurdum." diyenlerden (olmayın).
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-59
39/ZUMER-59: Fakat sana âyetlerim gelmişti, o zaman onları yalanlamış, kibirlenmiş ve kâfirlerden olmuştun.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-60
39/ZUMER-60: Ve kıyâmet günü, Allah’a karşı yalan söyleyenlerin yüzlerini kararmış görürsün. Kibirlenenlerin yeri cehennemde değil mi?
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-61
39/ZUMER-61: Ve Allah, takva sahiplerini, feyz sahibi olmaları (kendilerine sekînet nuru ulaşması) sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük (azap) dokunmaz. Ve onlar mahzun da olmazlar.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-62
39/ZUMER-62: Allah, herşeyin Yaratıcısı’dır ve O, herşeye vekildir.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-63
39/ZUMER-63: Göklerin ve yerin hazineleri O’nundur. Allah’ın âyetlerini inkâr edenler, işte onlar; onlar hüsranda olanlardır.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-64
39/ZUMER-64: De ki: "Ey cahiller! Bana Allah’tan başkasına kul olmamı mı emrediyorsunuz?"
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-65
39/ZUMER-65: Ve andolsun ki, sana ve senden öncekilere: “Gerçekten eğer sen şirk koşarsan (Allah’a ulaşmayı dilemezsen), amellerin mutlaka heba olur. Ve mutlaka hüsrana düşenlerden olursun.” diye vahyolundu.
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-66
39/ZUMER-66: Öyleyse artık Allah’a kul ol! Ve şükredenlerden ol!
Kur'an Dinle: 39/ZUMER-67
39/ZUMER-67: Ve (onlar) Allah’ın kadrini hakkıyla taktir edemediler. Kıyâmet günü yeryüzünün tamamı O’nun avucundadır (tasarrufundadır). Ve semalar, O’nun eliyle dürülmüş olacaktır. O, Sübhan’dır (herşeyden münezzeh). Ve onların şirk koştukları şeylerden yücedir.
Kur'ân dinlemeye başlamak için bir Hafız seçiniz.
Kur'ân-ı Kerim » »
Sponsor Links: