аз-Зумар 57-67, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-465)

аз-Зумар: 39/аз-Зумар-57, 39/аз-Зумар-58, 39/аз-Зумар-59, 39/аз-Зумар-60, 39/аз-Зумар-61, 39/аз-Зумар-62, 39/аз-Зумар-63, 39/аз-Зумар-64, 39/аз-Зумар-65, 39/аз-Зумар-66, 39/аз-Зумар-67, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-465, аз-Зумар 57-67
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-57
39/аз-Зумар-57: Или ще кажат: “Наистина ако ме бе напътил Аллах към Себе Си, щях да съм от притежателите на таква (богобоязън)(щях да се страхувам да не загубя милостта Му).”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-58
39/аз-Зумар-58: И когато видите мъчението, не бъдете от онези които ще кажат “Де да имах възможност да се върна още веднъж, тогава щях да съм от благодетелните.”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-59
39/аз-Зумар-59: А бяха дошли при теб Моите знамения, и тогава ти ги бе взел за лъжа и се бе възгордял, и бе от неверниците.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-60
39/аз-Зумар-60: И в големия Ден ще видиш онези, които лъжеха за Аллах, с почернели лица. Нима Ада не е място за горделивите?
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-61
39/аз-Зумар-61: И Аллах спасява притежателите на таква (богобоязливите, които се боят да не изгубят милостта на Аллах), заради това,че са смирени. И не ще ги докосне злото (мъчението) и не ще бъдат наскърбени.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-62
39/аз-Зумар-62: Аллах е Творецът на всяко нещо и Той е Разпоредителят за всяко нещо.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-63
39/аз-Зумар-63: Негови са съкровищата на небесата и на земята. А които отричат знаменията на Аллах, те са именно губещите.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-64
39/аз-Зумар-64: Кажи: “О, невежи, нима ми повелявате да служа не на Аллах, а на друг?”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-65
39/аз-Зумар-65: И вече се разкри на теб и на онези преди теб: “Ако съдружиш с Аллах (ако не желаеш Лика), твоите дела ще пропаднат и ще бъдеш наистина от губещите.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-66
39/аз-Зумар-66: Тогава бъди раб единствено на Аллах и бъди от признателните!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-67
39/аз-Зумар-67: И не оцениха те Аллах с истинското Му величие. И земята ­цялата ­ ще бъде в Неговата длан (под негов контрол) в големия Ден, и небесата ще бъдат сгънати с ръката Му. Пречист е Той, превисоко е над онова, с което Го съдружават!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: