Фуссилат 1-11, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-477)

Фуссилат: 41/Фуссилат-1, 41/Фуссилат-2, 41/Фуссилат-3, 41/Фуссилат-4, 41/Фуссилат-5, 41/Фуссилат-6, 41/Фуссилат-7, 41/Фуссилат-8, 41/Фуссилат-9, 41/Фуссилат-10, 41/Фуссилат-11, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-477, Фуссилат 1-11
direction_left
direction_right

Фуссилат

Слушайте Коран: 41/Фуссилат-1
41/Фуссилат-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-2
41/Фуссилат-2: Низпослано е от (Аллах) Всемилостивия, Милосърдния.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-3
41/Фуссилат-3: (Това е) Коранът на арабски, Книгата, знаменията на която са разяснени за хора проумяващи.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-4
41/Фуссилат-4: Като благовествие и предупреждение. Но повечето от тях се отвръщат и не се вслушват.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-5
41/Фуссилат-5: И казаха: “В сърцата ни има преграда срещу онова, към което ни зовеш, и в ушите ни има глухота. Между нас и теб има завеса. Затова прави (което пожелаеш)! И ние ще правим, каквото пожелаем.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-6
41/Фуссилат-6: Кажи им: “Аз съм само един човек като вас. Разкрито ми бе, че вашият Бог е единственият Бог. Затова към Него се обърнете и Го молете за опрощение! Горко на съдружаващите.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-7
41/Фуссилат-7: Те не дават милостинята закат и отричат сетния ден (Срещата на Духовното тяло с Лика на Аллах в земния живот).
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-8
41/Фуссилат-8: А за онези, които вярват (желаят в земния живот да Срещнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), за тях ще има безспирна награда”.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-9
41/Фуссилат-9: Кажи им : “Нима наистина отричате Онзи, Който сътвори земята в два дни и сторвате Нему подобия? Той е Господът на световете.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-10
41/Фуссилат-10: И стори по нея (по земята) непоклатими планини, и я благослови, и разпредели там препитанието й, и стори това точно в четири дни поравно ­за желаещите.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-11
41/Фуссилат-11: После се насочи към небето, а то бе дим, и рече на него (на небето) и на земята: “Покорете се доброволно или по принуда!” Рекоха: “Покоряваме се доброволно.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: