аз-Зумар 68-74, Свещеният Коран (Джуз'-24, страница-466)

аз-Зумар: 39/аз-Зумар-68, 39/аз-Зумар-69, 39/аз-Зумар-70, 39/аз-Зумар-71, 39/аз-Зумар-72, 39/аз-Зумар-73, 39/аз-Зумар-74, Свещеният Коран, Джуз'-24, страница-466, аз-Зумар 68-74
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-68
39/аз-Зумар-68: И щом се протръби с Рога, всички на небесата и на земята ще паднат безжизнени, освен за които Аллах не е повелил. После още веднъж ще се протръби и ето ги станали и се оглеждат!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-69
39/аз-Зумар-69: И засия земята със светлината на нейния Господ. И бе положена книгата, и бяха доведени пророците и свидетелите, и се отсъди между хората справедливо, без да бъдат те угнетени.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-70
39/аз-Зумар-70: И напълно се въздаде на всяка душа (на всеки) за онова, което е вършила. Най-добре Той знае техните дела.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-71
39/аз-Зумар-71: И неверниците на тълпи биват подкарани към Ада. Когато стигнат там, вратите му се разтварят. И неговите пазители им казват: “Нима не дойдоха при вас пратеници измежду ви, за да ви четат знаменията на вашия Господ и да ви предупредят за вашето идване тук в този Ден?” А те казват: “Да (дойдоха)!” Ала словото за мъчението стана истина за неверниците.
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-72
39/аз-Зумар-72: И (им) се каза: “Влезте през вратите на Ада, за да пребивавате тук вечно!” И колко лошо е обиталището на горделивите!
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-73
39/аз-Зумар-73: А притежателите на таква (богобоязън)( които се бояха да не изгубят милостта на Аллах) ще бъдат поведени към Рая на групи (след като видят Ада). Когато стигнат там (в Рая), вратите му се разтварят. И неговите пазители им казват: “Мир вам! Бяхте праведни, затова влезте, за да пребивавете тук вечно!”
Слушайте Коран: 39/аз-Зумар-74
39/аз-Зумар-74: А обитателите на Рая казаха: “Слава на Аллах, Който изпълни към нас Своето обещание и ни остави в наследство тук, в Рая да се настаним, където пожелаем.” И колко прекрасна е наградата за вършилите (праведни дела)!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: