Нух, Сура Ньой (Коран: Сура 71-Нух)

71/Нух-1: Инна eрсeлна нухaн ила кaумихи eн eнзир кaумeкe мин кaбли eн йe’тийeхум aзабун eлим(eлимун)., 71/Нух-2: Калe я кaуми инни лeкум нeзирун мубин(мубинун)., 71/Нух-3: Eни’будуллахe уeттeкуху уe eтиун(eтиуни).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

Нух, Сура Ньой (Коран: Сура 71-Нух)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 71/Нух-1
71/Нух-1: Ние изпратихме Нух (Ньой) при неговия народ (като предупредител) : “Предупреди народа си, преди да го е сполетяло болезнено мъчение”!
Слушайте Коран: 71/Нух-2
71/Нух-2: И рече (Нух): “О, народе мой, аз съм явен предупредител за вас.
Слушайте Коран: 71/Нух-3
71/Нух-3: Станете раби на Аллах и бъдете притежали на таква (страхуващи се да не изгубят милостта на Аллах) към Него, и ми се покорете (последвайте ме)!
Слушайте Коран: 71/Нух-4
71/Нух-4: Тогава и Той (Аллах) ще ви опрости греховете и ще ви даде отсрочка (живот) за определено време. И наистина, когато дойде, срокът на Аллах не се забавя, само ако знаехте.”
Слушайте Коран: 71/Нух-5
71/Нух-5: И рече (Нух на своя Господ): “Господи мой, зовях народа си нощем и денем да се насочат към Теб (да пожелаят да отдадат Духа си на Теб).
Слушайте Коран: 71/Нух-6
71/Нух-6: Но зовът ми само увеличи тяхното бягство (от мен).
Слушайте Коран: 71/Нух-7
71/Нух-7: И всякога, щом ги зовях към Теб, за да ги опростиш, запушваха с пръсти ушите си и се загръщаха в дрехите си, и упорстваха, и все повече се възгордяваха.
Слушайте Коран: 71/Нух-8
71/Нух-8: После ги зовях и открито.
Слушайте Коран: 71/Нух-9
71/Нух-9: После им прогласявах явно и им шепнех и тайно за това (викайки ги един по един).
Слушайте Коран: 71/Нух-10
71/Нух-10: И казвах: “Молете се на вашия Господ за опрощение. ­ Той е Опрощаващ.
Слушайте Коран: 71/Нух-11
71/Нух-11: За да ви прати обилен дъжд от небето.
Слушайте Коран: 71/Нух-12
71/Нух-12: И да ви подкрепи с имоти и синове, и да стори за вас (плодородни) градини, и да стори за вас реки.”
Слушайте Коран: 71/Нух-13
71/Нух-13: (И каза Нух на народа си) : „Какво ви е, защо не зачитате величието на Аллах?
Слушайте Коран: 71/Нух-14
71/Нух-14: И ви сътвори Той на различни етапи.
Слушайте Коран: 71/Нух-15
71/Нух-15: Нима не виждате как Аллах сътвори седем небеса на слоеве?
Слушайте Коран: 71/Нух-16
71/Нух-16: И стори Той там от луната сияние, и стори от слънцето светилник.
Слушайте Коран: 71/Нух-17
71/Нух-17: И ви създаде (от пръст) от земята да израснете.
Слушайте Коран: 71/Нух-18
71/Нух-18: После ще ви върне в нея и отново ще ви извади.
Слушайте Коран: 71/Нух-19
71/Нух-19: И стори Аллах за вас от земята широка постеля.
Слушайте Коран: 71/Нух-20
71/Нух-20: И широки пътища, за да ходите там тях.”
Слушайте Коран: 71/Нух-21
71/Нух-21: И рече Нух (Ньой): “Господи мой, те ми се възпротивиха и последваха онези, чиито имоти и деца само увеличиха тяхната загуба”.
Слушайте Коран: 71/Нух-22
71/Нух-22: И лукавстваха те с огромно лукавство.
Слушайте Коран: 71/Нух-23
71/Нух-23: И казваха един на друг: “Никога не изоставяйте своите божества (идоли), не изоставяйте нито Уад, нито Суаа, нито Ягус и Яук, и Наср”!
Слушайте Коран: 71/Нух-24
71/Нух-24: И така заблудиха мнозина. И (Нух (Ньой)) : “Надбавяй на угнетителите само заблуда”!
Слушайте Коран: 71/Нух-25
71/Нух-25: Заради своите (големи) грехове те бяха издавени и после въведени в Огъня, и не намериха за себе си други помощници, освен Аллах.
Слушайте Коран: 71/Нух-26
71/Нух-26: И рече Нух (Ньой): “Господи мой, не оставяй по земята нито един неверник да се разхожда”!
Слушайте Коран: 71/Нух-27
71/Нух-27: Оставиш ли ги, те ще заблудят Твоите раби и ще родят само нечестивци, неблагодарници.
Слушайте Коран: 71/Нух-28
71/Нух-28: Господи мой, опрости на мен и на родителите ми, и на всеки вярващ, и който влезе в моя дом, и на вярващите мъже, и на вярващите жени, и надбавяй на угнетителите само гибел”!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: