Фуссилат 47-54, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-482)

Фуссилат: 41/Фуссилат-47, 41/Фуссилат-48, 41/Фуссилат-49, 41/Фуссилат-50, 41/Фуссилат-51, 41/Фуссилат-52, 41/Фуссилат-53, 41/Фуссилат-54, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-482, Фуссилат 47-54
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-47
41/Фуссилат-47: При Него е знанието за Часа (на Сетния Ден). И не излиза нито един плод от своята обвивка, и не забременява и не ражда нито една женска, без Неговото знание. В този Ден Той ще ги призове: “Къде са Моите съдружници?”. Ще рекат: “Известяваме те, няма сред нас свидетел.”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-48
41/Фуссилат-48: И изчезнаха от тях онези, които зовяха преди, и се убедиха, че няма за тях избавление.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-49
41/Фуссилат-49: Не му дотяга на човека да зове доброто, а засегне ли го злото, той се отчайва, унива.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-50
41/Фуссилат-50: А дадем ли му да вкуси милост от Нас подир беда, която го е засегнала, казва: “Аз заслужавам това и не мисля, че ще настъпи Часът. Но дори да бъда върнат при своя Господ, при Него ще има добро.” Ала Ние ще съобщим тогава на неверниците какво са извършили и ще ги накараме да вкусят суровото мъчение.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-51
41/Фуссилат-51: И щом облагодетелствахме човека, той се отдръпна (от благодарността) и се възгордя. А засегне ли го злото, продължава дълго неговата молитва.
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-52
41/Фуссилат-52: Кажи им:“Не виждате ли? Щом този (Коран) е от Аллах, а вие го отхвърляте, кой ще е по-заблуден от онзи, който се е отдалечил (отделил)?”
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-53
41/Фуссилат-53: Ще им покажем Нашите знамения по хоризонтите (с очите на Духа им) и в тях самите (с очите на душата им), додето им се изясни, че това е истината. Нима не е достатъчно, че твоят Господ е свидетел на всяко нещо?
Слушайте Коран: 41/Фуссилат-54
41/Фуссилат-54: А те наистина се съмняват в срещата (на духа с Лика) на своя Господ (в земния живот). А Той (Аллах) е обгърнал всяко нещо (със своето знание), нали?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: