Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-489), аш-Шура 52-53, аз-Зухруф 1-10

аш-Шура: 42/аш-Шура-52, 42/аш-Шура-53, аз-Зухруф: 43/аз-Зухруф-1, 43/аз-Зухруф-2, 43/аз-Зухруф-3, 43/аз-Зухруф-4, 43/аз-Зухруф-5, 43/аз-Зухруф-6, 43/аз-Зухруф-7, 43/аз-Зухруф-8, 43/аз-Зухруф-9, 43/аз-Зухруф-10, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-489, аш-Шура 52-53, аз-Зухруф 1-10
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-52
42/аш-Шура-52: Така и на теб разкрихме един дух (Koрана) с Наша повеля. А преди ти не знаеше нито какво е Книга, нито какво е вяра. Ала Ние го сторихме „светлина”, с която да напътваме към Нас, когото пожелаем от Нашите раби. И наистина ти насочваш към правия път.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-53
42/аш-Шура-53: И той е пътят на Аллах, Комуто принадлежи всичко на небесата и всичко на земята. И делата се връщат при Аллах, нали?

аз-Зухруф

Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-2
43/аз-Зухруф-2: Кълна се в Ясната Книга.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-3
43/аз-Зухруф-3: Наистина Ние я сторихме Коран на арабски, надявайки се да проумеете.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-4
43/аз-Зухруф-4: И Той (Коранът) е в Книгата-майка при Нас. Наистина е­ Възвисен, Премъдър.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-5
43/аз-Зухруф-5: Нима ще ви лишим от напомнянето (известяването), за дето станахте престъпващи хора?
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-6
43/аз-Зухруф-6: И колко пророци изпратихме сред общностите преди.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-7
43/аз-Зухруф-7: И не дойде при тях пророк, без да не са се подигравали с него.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-8
43/аз-Зухруф-8: И по тази причина, хванахме и погубихме по-силните от тях (от жителите на Мекка). Споменати са примери за (народите) отпреди.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-9
43/аз-Зухруф-9: А ако ги попиташ кой е сътворил небесата и земята, ще рекат: “Сътворил ги е Всемогъщия, Всезнаещия”.
Слушайте Коран: 43/аз-Зухруф-10
43/аз-Зухруф-10: Той е, който стори земята постеля за вас и прокара там пътища, надявайки се да се напътите към Него.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: