аш-Шура 1-10, Свещеният Коран (Джуз'-25, страница-483)

аш-Шура: 42/аш-Шура-1, 42/аш-Шура-2, 42/аш-Шура-3, 42/аш-Шура-4, 42/аш-Шура-5, 42/аш-Шура-6, 42/аш-Шура-7, 42/аш-Шура-8, 42/аш-Шура-9, 42/аш-Шура-10, Свещеният Коран, Джуз'-25, страница-483, аш-Шура 1-10
direction_left
direction_right

аш-Шура

Слушайте Коран: 42/аш-Шура-1
42/аш-Шура-1: Ха. Мим.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-2
42/аш-Шура-2: Айн. Син. Каф.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-3
42/аш-Шура-3: Така Аллах, Всемогъщия, Премъдрия разкрива на теб и на онези преди теб.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-4
42/аш-Шура-4: Негово е всичко на небесата и на земята. Той е Всевишния, Превеликия.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-5
42/аш-Шура-5: И небесата едва не се разцепват отгоре, и ангелите прославят с възхвала своя Господ, и молят опрощение за онези, които са на земята. И не е ли Аллах Опрощаващия, Милосърдния?
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-6
42/аш-Шура-6: А те приеха други покровители вместо Него. Но­ Аллах ги наблюдава (пази делата им във филма на живота). И ти не си над тях разпоредител.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-7
42/аш-Шура-7: Така разкрихме на теб Корана на арабски, за да предупредиш народа на Майката на градовете (Мека) и онези около нея, и да предупредиш за Деня на сбора, в който няма съмнение. Някои от тях са в Рая, други - в Пламъците.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-8
42/аш-Шура-8: А ако Аллах бе пожелал, щеше да ги стори една общност. Ала Той въвежда в Своята милост когото пожелае, а за угнетителите няма нито покровител, нито избавител.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-9
42/аш-Шура-9: Нима приемат те други покровители вместо Него? И ето Аллах, Той е Покровителят. Той съживява мъртвите. Той за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 42/аш-Шура-10
42/аш-Шура-10: И ако за нещо изпаднете в разногласие, то отсъждането принадлежи Аллах. Това е Аллах, моят Господ! На Него се уповавам и към Него съм устремен.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: