ан-Наба 1-30, Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-582)

ан-Наба: 78/ан-Наба-1, 78/ан-Наба-2, 78/ан-Наба-3, 78/ан-Наба-4, 78/ан-Наба-5, 78/ан-Наба-6, 78/ан-Наба-7, 78/ан-Наба-8, 78/ан-Наба-9, 78/ан-Наба-10, 78/ан-Наба-11, 78/ан-Наба-12, 78/ан-Наба-13, 78/ан-Наба-14, 78/ан-Наба-15, 78/ан-Наба-16, 78/ан-Наба-17, 78/ан-Наба-18, 78/ан-Наба-19, 78/ан-Наба-20, 78/ан-Наба-21, 78/ан-Наба-22, 78/ан-Наба-23, 78/ан-Наба-24, 78/ан-Наба-25, 78/ан-Наба-26, 78/ан-Наба-27, 78/ан-Наба-28, 78/ан-Наба-29, 78/ан-Наба-30, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-582, ан-Наба 1-30
direction_left
direction_right

ан-Наба

Слушайте Коран: 78/ан-Наба-1
78/ан-Наба-1: За какво се питат един друг?
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-2
78/ан-Наба-2: За Великата вест.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-3
78/ан-Наба-3: За която те са в разногласие.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-4
78/ан-Наба-4: Ала не! Много скоро ще узнаят.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-5
78/ан-Наба-5: И пак -не! Скоро ще узнаят.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-6
78/ан-Наба-6: Не сторихме ли земята постеля?
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-7
78/ан-Наба-7: И планините (нейни) подпори?
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-8
78/ан-Наба-8: И Ние ви сътворихме по двойки.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-9
78/ан-Наба-9: И сторихме съня ви време за покой.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-10
78/ан-Наба-10: И сторихме нощта було (покривало).
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-11
78/ан-Наба-11: И сторихме деня време за препитание.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-12
78/ан-Наба-12: И съградихме над вас седем непоклатими небеса.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-13
78/ан-Наба-13: И сторихме (там) пръскащ светлина светилник.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-14
78/ан-Наба-14: И изсипваме от дъждовните облаци обилна вода.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-15
78/ан-Наба-15: За да извадим чрез нея зърна и растения.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-16
78/ан-Наба-16: И за да станат гъсти градини.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-17
78/ан-Наба-17: И наистина Денят на разделението е уречено (отпреди) време.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-18
78/ан-Наба-18: И в Деня, когато се протръби с Рога ще дойдете на тълпи.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-19
78/ан-Наба-19: И ще се разтвори небето, и ще стане на двери.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-20
78/ан-Наба-20: И планините ще бъдат раздвижени, и ще стане мираж.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-21
78/ан-Наба-21: И наистина Адът ще е в очакване.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-22
78/ан-Наба-22: За престъпилите, като място за завръщане.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-23
78/ан-Наба-23: И (те) там ще останат за всички времена.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-24
78/ан-Наба-24: Не ще вкусят там нито прохлада, нито питие.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-25
78/ан-Наба-25: Освен вряща вода и гной.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-26
78/ан-Наба-26: Като съответстващо въздаяние.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-27
78/ан-Наба-27: И не се надяваха те на равносметка.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-28
78/ан-Наба-28: И отричайки взеха за лъжа Нашите знамения.
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-29
78/ан-Наба-29: Но Ние всяко нещо го преброихме и вписахме (установихме).
Слушайте Коран: 78/ан-Наба-30
78/ан-Наба-30: Затова вкусете (мъчението)! И не ще увеличим за вас друго, освен мъчението.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: