Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-602), Курайш 1-4, ал-Маун 1-7, ал-Каусар 1-3

Курайш: 106/Курайш-1, 106/Курайш-2, 106/Курайш-3, 106/Курайш-4, ал-Маун: 107/ал-Маун-1, 107/ал-Маун-2, 107/ал-Маун-3, 107/ал-Маун-4, 107/ал-Маун-5, 107/ал-Маун-6, 107/ал-Маун-7, ал-Каусар: 108/ал-Каусар-1, 108/ал-Каусар-2, 108/ал-Каусар-3, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-602, Курайш 1-4, ал-Маун 1-7, ал-Каусар 1-3
direction_left
direction_right

Курайш

Слушайте Коран: 106/Курайш-1
106/Курайш-1: За това, че осигуряваше на Курейш да бъдат сигурни и спокойни,
Слушайте Коран: 106/Курайш-2
106/Курайш-2: (И за това, че) по време на техните пътувания (преселвания) зиме и лете им осигуряваше спокойствие и сигурност
Слушайте Коран: 106/Курайш-3
106/Курайш-3: Нека вече станат раби на Господа на този Дом (Кябе),
Слушайте Коран: 106/Курайш-4
106/Курайш-4: Той е, който ги избави от глада и им осигури защита срещу страха!

ал-Маун

Слушайте Коран: 107/ал-Маун-1
107/ал-Маун-1: Видя ли ти онзи, който отрича Религията (Вярата)?
Слушайте Коран: 107/ал-Маун-2
107/ал-Маун-2: Именно той е онзи, който тормози сирака.
Слушайте Коран: 107/ал-Маун-3
107/ал-Маун-3: И не насърчава да бъде нахранен нуждаещият се (бедният; онзи, който няма възможност да работи).
Слушайте Коран: 107/ал-Маун-4
107/ал-Маун-4: Горко на онези от тях, които отслужват намаз (се кланят),
Слушайте Коран: 107/ал-Маун-5
107/ал-Маун-5: Те са тези, които са далеч от смисъла на намаза,
Слушайте Коран: 107/ал-Маун-6
107/ал-Маун-6: Те са, които лицемерстват (правят това за показ)
Слушайте Коран: 107/ал-Маун-7
107/ал-Маун-7: а отказват дори мауна (зеката и помоща един към друг)!

ал-Каусар

Слушайте Коран: 108/ал-Каусар-1
108/ал-Каусар-1: Наистина ние ти дадохме ал-Каусар (познанието).
Слушайте Коран: 108/ал-Каусар-2
108/ал-Каусар-2: Затова отслужвай намаз (покланяй се) на своя Господ и коли курбан за него!
Слушайте Коран: 108/ал-Каусар-3
108/ал-Каусар-3: Несъмнено, онзи, който те ненавиждаше, затова, че си лишен от потомство, самият той е лишен от такова (от потомство).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: