Свещеният Коран (Джуз'-30, страница-592), ал-Аля 16-19, ал-Гашия 1-26

ал-Аля: 87/ал-Аля-16, 87/ал-Аля-17, 87/ал-Аля-18, 87/ал-Аля-19, ал-Гашия: 88/ал-Гашия-1, 88/ал-Гашия-2, 88/ал-Гашия-3, 88/ал-Гашия-4, 88/ал-Гашия-5, 88/ал-Гашия-6, 88/ал-Гашия-7, 88/ал-Гашия-8, 88/ал-Гашия-9, 88/ал-Гашия-10, 88/ал-Гашия-11, 88/ал-Гашия-12, 88/ал-Гашия-13, 88/ал-Гашия-14, 88/ал-Гашия-15, 88/ал-Гашия-16, 88/ал-Гашия-17, 88/ал-Гашия-18, 88/ал-Гашия-19, 88/ал-Гашия-20, 88/ал-Гашия-21, 88/ал-Гашия-22, 88/ал-Гашия-23, 88/ал-Гашия-24, 88/ал-Гашия-25, 88/ал-Гашия-26, Свещеният Коран, Джуз'-30, страница-592, ал-Аля 16-19, ал-Гашия 1-26
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-16
87/ал-Аля-16: И не, вие предпочитате земния живот.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-17
87/ал-Аля-17: Но отвъдният живот е по-хубав и вечен.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-18
87/ал-Аля-18: Несъмнено, това е записано и в предишните Писания.
Слушайте Коран: 87/ал-Аля-19
87/ал-Аля-19: В Писанията на Ибрахим (Авраам) и на Муса (Мойсей).

ал-Гашия

Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-1
88/ал-Гашия-1: Стигна ли до теб разказът за Всепокриващия ден (денят, в който страшно бедствие ще настъпи навсякьде)?
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-2
88/ал-Гашия-2: В този Ден ще има лица забулени.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-3
88/ал-Гашия-3: Обременени, изморени.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-4
88/ал-Гашия-4: (Те) ще горят в пламтящ огън.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-5
88/ал-Гашия-5: Ще им се даде от кипящ извор да пият.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-6
88/ал-Гашия-6: Не ще имат друга храна, освен от горчиви, мръсни и миризливи тръни.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-7
88/ал-Гашия-7: Които нито угояват, нито избавят от глад.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-8
88/ал-Гашия-8: А има лица в този Ден, които ще са блажени (красиви, прелестни).
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-9
88/ал-Гашия-9: Поради своето старание (на земята) ­са доволни.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-10
88/ал-Гашия-10: Те са във възвишената Градина.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-11
88/ал-Гашия-11: Не ще слушат в нея празнословие.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-12
88/ал-Гашия-12: Там има постоянно течащ извор.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-13
88/ал-Гашия-13: И въздигнати престоли.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-14
88/ал-Гашия-14: И поставени (пред тях) готови чаши.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-15
88/ал-Гашия-15: И подредени възглавници,
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-16
88/ал-Гашия-16: И (има ) разстлани окичени килими.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-17
88/ал-Гашия-17: А нима не гледат все още как е сътворена камилата?
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-18
88/ал-Гашия-18: И как е въздигнато небето?
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-19
88/ал-Гашия-19: И как са изправени планините?
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-20
88/ал-Гашия-20: И (не виждат ли) как е изравнена земята?
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-21
88/ал-Гашия-21: И вече напомняй! На тебе се пада само да напомняш.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-22
88/ал-Гашия-22: И ти не си над тях насилник.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-23
88/ал-Гашия-23: Но който обърне гръб и отрече.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-24
88/ал-Гашия-24: Тогава Аллах ще го мъчи с най-голямото мъчение.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-25
88/ал-Гашия-25: Наистина при Нас е тяхното завръщане.
Слушайте Коран: 88/ал-Гашия-26
88/ал-Гашия-26: И после Наша грижа е тяхната равносметка.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: