ан-Назиат, Сура Изтръгващите (Коран: Сура 79-ан-Назиат)

79/ан-Назиат-1: Уeн назиати гaрка(гaркaн)., 79/ан-Назиат-2: Уeн нашитати нeшта(нeштaн)., 79/ан-Назиат-3: Уeс сабихати сeбха(сeбхaн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Назиат, Сура Изтръгващите (Коран: Сура 79-ан-Назиат)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-1
79/ан-Назиат-1: Кълна се в изтръгващите с все сила.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-2
79/ан-Назиат-2: И в изваждащите нежно (без да унижават).
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-3
79/ан-Назиат-3: И в спускащите се бързо.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-4
79/ан-Назиат-4: И в гонещите се в надпревара (се кълна).
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-5
79/ан-Назиат-5: И в изпълняващите (управляващи и изпълняващи заповедите) повелите.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-6
79/ан-Назиат-6: И в този ден, ще разтърси тресящият.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-7
79/ан-Назиат-7: И ще последва второ разтърсване (след първото).
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-8
79/ан-Назиат-8: И сърцата в този Ден ще тръпнат (от страх) силно.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-9
79/ан-Назиат-9: И погледите им ще бъдат объркани от страх.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-10
79/ан-Назиат-10: Ще кажат: “Нима ще бъдем върнати към предишното (от телата в гробовете ни).
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-11
79/ан-Назиат-11: Нима, след като бяхме прогнили кости?
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-12
79/ан-Назиат-12: И ще кажат: “Това тогава е завръщане със загуба”.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-13
79/ан-Назиат-13: А всъщност то е само един момент
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-14
79/ан-Назиат-14: И ето, тогава всички са върху земята (пръстта)!
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-15
79/ан-Назиат-15: Стигна ли до теб разказът за Муса (Мойсей)?
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-16
79/ан-Назиат-16: Когато неговият Господ го призова в свещената долина Тува:
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-17
79/ан-Назиат-17: “Иди при Фараона! Той наистина престъпи.”
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-18
79/ан-Назиат-18: И му кажи: “Не искаш ли да си изчистиш (пороците от душата)”?
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-19
79/ан-Назиат-19: ”И да те напътя към твоя Господ, и така да Го възлюбиш”?
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-20
79/ан-Назиат-20: И му показа голямо знамение (чудо).
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-21
79/ан-Назиат-21: Но той (Фараонът) го взе за лъжа и се възпротиви.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-22
79/ан-Назиат-22: После се отвърна с упорство.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-23
79/ан-Назиат-23: И насъбра (хората си), и (им) прогласи.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-24
79/ан-Назиат-24: И каза той: “Аз съм вашият върховен господар.”
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-25
79/ан-Назиат-25: И Аллах го сграбчи с наказание в отвъдния и в земния живот.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-26
79/ан-Назиат-26: И наистина в това има поучение за всеки боязлив.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-27
79/ан-Назиат-27: Вие ли сте по-трудни за сътворяване или небето?
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-28
79/ан-Назиат-28: Въздигна неговия (небесния) свод и го осъразмери.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-29
79/ан-Назиат-29: И потъмни нощта му, и изведе утрото му.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-30
79/ан-Назиат-30: И земята, след това я разпростря.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-31
79/ан-Назиат-31: Извади от нея (от земята) водите и пасищата й.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-32
79/ан-Назиат-32: И планините ги разположи (на земята) здраво.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-33
79/ан-Назиат-33: За ползване от вас и от вашия добитък.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-34
79/ан-Назиат-34: Но когато настъпи Голямото прииждане (Съдния ден).
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-35
79/ан-Назиат-35: Тогава в този ден човек ще си припомни за какво се е старал.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-36
79/ан-Назиат-36: И Адът ще бъде показан на всеки, който го е заслужил.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-37
79/ан-Назиат-37: За онзи, който е престъпвал.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-38
79/ан-Назиат-38: И е предпочел земния живот.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-39
79/ан-Назиат-39: Обиталището за тях е Адът.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-40
79/ан-Назиат-40: Но който се е страхувал да не застане срещу своя Господ, и се е отдръпнал от желанията на душата си (от нейните страсти).
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-41
79/ан-Назиат-41: Обиталището за тях е Раят.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-42
79/ан-Назиат-42: Питат те за Часа (на Съдния ден): “Кога ще настъпи?”
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-43
79/ан-Назиат-43: Какво (знание имаш) ти, освен да го споменеш?
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-44
79/ан-Назиат-44: При твоя Господ е пределът му.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-45
79/ан-Назиат-45: И ти си само един предупредител за всеки, който тръпне (с вълнение) и се страхува от Него.
Слушайте Коран: 79/ан-Назиат-46
79/ан-Назиат-46: И в Деня, когато го видят, те сякаш ще са пребивавали само една привечер или утрин.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: