ан-Назиат-7, Сура 79-Изтръгващите (ан-Назиат) стих-7

79/ан-Назиат-7: И ще последва второ разтърсване (след първото). (българската транслитерация: Тeтбeухeр радифeх(радифeту).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Назиат-7
Сура 79-Изтръгващите (ан-Назиат) стих-7

تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ
българската транслитерация: Тeтбeухeр радифeх(радифeту).
И ще последва второ разтърсване (след първото).ан-Назиат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: