ан-Назиат-2, Сура 79-Изтръгващите (ан-Назиат) стих-2

79/ан-Назиат-2: И в изваждащите нежно (без да унижават). (българската транслитерация: Уeн нашитати нeшта(нeштaн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Назиат-2
Сура 79-Изтръгващите (ан-Назиат) стих-2

وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا
българската транслитерация: Уeн нашитати нeшта(нeштaн).
И в изваждащите нежно (без да унижават).ан-Назиат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: