ан-Назиат-1, Сура 79-Изтръгващите (ан-Назиат) стих-1

79/ан-Назиат-1: Кълна се в изтръгващите с все сила. (българската транслитерация: Уeн назиати гaрка(гaркaн).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ан-Назиат-1
Сура 79-Изтръгващите (ан-Назиат) стих-1

وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا
българската транслитерация: Уeн назиати гaрка(гaркaн).
Кълна се в изтръгващите с все сила.ан-Назиат: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: