ас-Саффат, Сура Строените в редици (Коран: Сура 37-ас-Саффат)

37/ас-Саффат-1: Уeс саффaти сaффа(сaффeн)., 37/ас-Саффат-2: Фeз заджирати зeджра(зeджрaн)., 37/ас-Саффат-3: Фeт талияти зикра(зикрaн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ас-Саффат, Сура Строените в редици (Коран: Сура 37-ас-Саффат)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-1
37/ас-Саффат-1: Кълна се в строените (пред Аллах с вълнение) по редици.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-2
37/ас-Саффат-2: И в събирайки, изпращащите (отговорници от дясно и ляво).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-3
37/ас-Саффат-3: И в четящите (Корана).-
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-4
37/ас-Саффат-4: И наистина вашият Бог е Единственият.-
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-5
37/ас-Саффат-5: Господът на небесата, земята и на всичко между тях. И също Господът на изтоците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-6
37/ас-Саффат-6: И наистина Ние украсихме земното небе с украса от звезди.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-7
37/ас-Саффат-7: И опазвайки го от всички (буйни и непокорни) сатани.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-8
37/ас-Саффат-8: И не могат да чуят нищо от върховния сбор на ангелите, и са изхвърляни (прогонвани) от всички страни.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-9
37/ас-Саффат-9: И прогонени, за тях има неспиращо постоянно мъчение.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-10
37/ас-Саффат-10: Освен ако някой долови слово, но тогава пък го последва изгарящ пламък (достига до него и го погубва).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-11
37/ас-Саффат-11: И поискай от тях обяснение (питай) : „ Те ли са по-трудни за сътворяване, или тези (другите), които Ние сътворихме?” И наистина Ние ги сътворихме от лепнеща се влажна глина.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-12
37/ас-Саффат-12: Да, ти се удиви, но те се подиграват.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-13
37/ас-Саффат-13: И когато ги подсетиш (разкажеш им), те не се поучават (слушайки не могат да вникнат).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-14
37/ас-Саффат-14: И когато видят едно знамение (чудо), те само му се присмиват.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-15
37/ас-Саффат-15: И казаха: “Това е само една явна магия”.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-16
37/ас-Саффат-16: Нима след като умрем и станем пръст и кости наистина ще бъдем от възкресените?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-17
37/ас-Саффат-17: Нима и древните ни бащи (предци) също?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-18
37/ас-Саффат-18: “Да! И вие ще бъдете унизени (когато бъдете създадени отново)”.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-19
37/ас-Саффат-19: И това е, само един вик. А те чак тогава (когато възкръснат) ще гледат- (ще видят, и ще разберат).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-20
37/ас-Саффат-20: И ще кажат: “О, горко ни, (ето) това е Съдният ден.”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-21
37/ас-Саффат-21: (Ето) Това е Денят на разграничението (на истинното от лъжливото), който вие отричахте.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-22
37/ас-Саффат-22: Съберете онези, които угнетяваха и техните спътници (съпруги) и онова, на което служеха.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-23
37/ас-Саффат-23: Вместо Аллах (зовяха), вече ги предайте на пътя, водещ към Ада!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-24
37/ас-Саффат-24: И ги задръжте! Те непременно ще отговарят.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-25
37/ас-Саффат-25: Какво вие е, защо не си помагате един на друг?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-26
37/ас-Саффат-26: И не, те са отдадените в този Ден.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-27
37/ас-Саффат-27: И обръщайки се един към друг взаимно се питат (обвиняват).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-28
37/ас-Саффат-28: И казаха : “Нали вие ни се представяхте като праведни (последователи на Алах)”.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-29
37/ас-Саффат-29: И (другите) казаха: “Не, вие не бяхте вярващи (желаещи Лика на Аллах)”.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-30
37/ас-Саффат-30: И ние нямахме някаква сила, власт над вас. И не, вие бяхте станали престъпващ народ.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-31
37/ас-Саффат-31: И се изпълни Словото Господно (мъчението) спрямо нас. И наистина ние ще сме от вкусилите го (мъчението).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-32
37/ас-Саффат-32: Да, ние ви накарахме да престъпите, и ние самите наистина бяхме престъпили.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-33
37/ас-Саффат-33: И наистина в Съдния ден те ще бъдат съучастници в мъчението.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-34
37/ас-Саффат-34: Ето така наистина Ние постъпваме с престъпниците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-35
37/ас-Саффат-35: Когато им се речеше: “Няма друг бог освен Аллах!”, те непременно се възгордяваха.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-36
37/ас-Саффат-36: И казваха: “Нима заради един луд поет ще изоставим нашите богове?”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-37
37/ас-Саффат-37: Ала не, той дойде с истината и потвърди (предшните) пратеници.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-38
37/ас-Саффат-38: И непременно вие ще вкусите от болезненото мъчение -
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-39
37/ас-Саффат-39: И не ще ви се въздаде онова, което не сте вършили.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-40
37/ас-Саффат-40: Но не и за преданите (чисти) раби на Аллах.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-41
37/ас-Саффат-41: Именно те, за тях има знайно препитание. -
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-42
37/ас-Саффат-42: И плодове. И ще са от удостоените.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-43
37/ас-Саффат-43: В Градините Наим на Рая.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-44
37/ас-Саффат-44: Върху престоли стоящи един срещу друг.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-45
37/ас-Саффат-45: Поднасят им се чаши от извор, течащ около тях.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-46
37/ас-Саффат-46: Кристално чисти, сладки за пиещите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-47
37/ас-Саффат-47: И в него няма нищо замаяващо мисълта и те няма да се опиянят от него.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-48
37/ас-Саффат-48: И при тях ще има жени със скрити погледи (гледащи само тях), с прекрасни очи.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-49
37/ас-Саффат-49: Сякаш са като недокоснато яйце.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-50
37/ас-Саффат-50: И после се насочват един към друг и взаимно се питат.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-51
37/ас-Саффат-51: И рече един от тях: “Наистина аз имах един близък”.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-52
37/ас-Саффат-52: Който каза: “Нима ти наистина си от повярвалите (във живота след смърта)”?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-53
37/ас-Саффат-53: И като умрем и станем пръст и кости, нима наистина ще има възмездие за нас?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-54
37/ас-Саффат-54: И рече: “Вие видяхте ли го (знаете ли го отблизо)?”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-55
37/ас-Саффат-55: И после надзърна (неговото положение), и го видя по средата на огъня.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-56
37/ас-Саффат-56: И рече: “Кълна се в Аллах, че ти без малко и мен щеше да погубиш”.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-57
37/ас-Саффат-57: И ако не бе благодатта на моя Господ, наистина и аз щях да съм от готовите (да горят в Ада).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-58
37/ас-Саффат-58: И вече ние няма да умираме (още веднъж), нали?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-59
37/ас-Саффат-59: Освен първата ни смърт, и не ще видим и мъчение.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-60
37/ас-Саффат-60: Наистина, ето това е великото спасение.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-61
37/ас-Саффат-61: И вършещите дела вече, нека ги вършат за това (за великото спасение като цел).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-62
37/ас-Саффат-62: Това (като дар от Аллах) ли е по-добро за пребивание, или дървото Зокум?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-63
37/ас-Саффат-63: И наистина Ние (дървото Зокум) го сторихме като изпитание за угнетителите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-64
37/ас-Саффат-64: И то наистина е дърво, никнещо от дъното на Ада.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-65
37/ас-Саффат-65: И плодовете му са като сатанински глави.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-66
37/ас-Саффат-66: И наистина те непременно ще ядат от него и ще си пълнят стомасите с него.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-67
37/ас-Саффат-67: После към това ще им се подготви питие от вряща вода.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-68
37/ас-Саффат-68: После тяхното завръщане изцяло е към Ада.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-69
37/ас-Саффат-69: И наистина те намериха своите бащи (предци) в заблуда.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-70
37/ас-Саффат-70: И въпреки това препускаха по техните (на предците) дири.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-71
37/ас-Саффат-71: Наистина и преди тях повечето от древните също бяха в заблуда.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-72
37/ас-Саффат-72: И наистина им изпратихме предупредители.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-73
37/ас-Саффат-73: И виж! Какъв бе тогава краят на предупредените.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-74
37/ас-Саффат-74: Освен преданите раби на Аллах.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-75
37/ас-Саффат-75: И наистина Нух (Ньой) Ни призова. И как прекрасни са тези. на които откликваме на зова им!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-76
37/ас-Саффат-76: Така спасихме него и семейството му от огромна беда.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-77
37/ас-Саффат-77: И сторихме неговите (на Нух (Ньой)) потомци да просъществуват (до края на света).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-78
37/ас-Саффат-78: И оставихме за него спомен (достоен) сред следващите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-79
37/ас-Саффат-79: Да бъде мир за Нух (Ньой) сред вселената!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-80
37/ас-Саффат-80: Ето така Ние награждаваме благодетелните.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-81
37/ас-Саффат-81: Наистина той е един от Нашите вярващи раби (желаейки Аллах спечелил големи постове).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-82
37/ас-Саффат-82: После другите ги издавихме (във водата).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-83
37/ас-Саффат-83: И един сред (важните) последователите на неговата вяра бе Ибрахим (Авраам).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-84
37/ас-Саффат-84: Той бе дошъл с чисто сърце пред своя Господ.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-85
37/ас-Саффат-85: И бе казал на баща си и на своя народ: “Какво е това, на което служите?”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-86
37/ас-Саффат-86: И клеветейки (казвайки лъжа за Аллах) търсите други богове вместо Него?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-87
37/ас-Саффат-87: И какви са мислите ви за Господа на световете?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-88
37/ас-Саффат-88: И после погледна към звездите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-89
37/ас-Саффат-89: И каза: “Аз наистина съм болен.”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-90
37/ас-Саффат-90: След това, те му обърнаха гръб и си отидоха.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-91
37/ас-Саффат-91: И се поинтересува от боговете им, и каза: “ (Вие) изобщо не хапвате ли?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-92
37/ас-Саффат-92: Даже и не говорите ли?”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-93
37/ас-Саффат-93: И ги повлече (счупи), ударяйки ги с дясната си ръка.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-94
37/ас-Саффат-94: И върху това побягнаха и забързани застанаха срещу него.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-95
37/ас-Саффат-95: Рече им (Ибрахим) (Авраам): “Вие да не служите на това, което сте издялали?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-96
37/ас-Саффат-96: А (всъшност) Аллах сътвори и вас, и това, което правите.”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-97
37/ас-Саффат-97: И рекоха: “Издигнете за него висока клада и после го хвърлете в нажежените пламъци!”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-98
37/ас-Саффат-98: После замислиха коварство срещу него, но Ние ги сторихме да са от (най) унизените.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-99
37/ас-Саффат-99: И рече: “И наистина аз ще се насоча към моя Господ. Той ще ме напъти към Себе Си.”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-100
37/ас-Саффат-100: Господи мой, дари ме с праведни потомци!”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-101
37/ас-Саффат-101: И така го благовестихме със смирен син.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-102
37/ас-Саффат-102: И когато порасна, и достигна възраст да работи с него, той му рече: “О, сине мой, аз наистина сънувах, как те жертвам. Какво ще кажеш за това?” И рече(Исмаил): “О, татко мой, направи, това което ти е повелено! И с позволението на Аллах, ще ме намериш от търпеливите.”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-103
37/ас-Саффат-103: И така, когато и двамата се подчиниха (на Аллах), и (Ибрахим) (Авраам) го положи по лице.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-104
37/ас-Саффат-104: И го отзовахме: “О, Ибрахим (Авраам).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-105
37/ас-Саффат-105: Ти остана верен на съня си (изпълни го).” И наистина Ние така награждаваме благодетелните.”
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-106
37/ас-Саффат-106: Наистина това е едно явно изпитание.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-107
37/ас-Саффат-107: И така му дадохме в замяна (на сина му) голямо жертвено животно (курбан).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-108
37/ас-Саффат-108: И така сред сетните оставихме за него (почитен спомен).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-109
37/ас-Саффат-109: Да беде мир за Ибрахим (Авраам)!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-110
37/ас-Саффат-110: Ние, ето така награждаваме благодетелните.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-111
37/ас-Саффат-111: Наистина той бе от Нашите вярващи раби (желаейки Аллах спечели големи постове).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-112
37/ас-Саффат-112: Ние, го зарадвахме с Исхак (Исак), който бе­ пророк и бе от праведниците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-113
37/ас-Саффат-113: На него (Ибрахим) (Авраам) и на Исхак (Исак) въздадохме благоденствие. И от техните потомци има благодетелни, и явни угнетители на душите си.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-114
37/ас-Саффат-114: И наистина въздарихме Муса (Моисей) и Харун (Арон).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-115
37/ас-Саффат-115: И спасихме и двамата, и народа им от огромна беда.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-116
37/ас-Саффат-116: И им помогнахме, и така те станаха победители.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-117
37/ас-Саффат-117: И дадохме на двамата разясняваща (истината) книга.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-118
37/ас-Саффат-118: И двамата ги насочихме на правия път.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-119
37/ас-Саффат-119: И така сред сетните оставихме (достоен спомен) за тях.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-120
37/ас-Саффат-120: Да бъде мир за Муса (Моисей) и Харун (Арон)!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-121
37/ас-Саффат-121: И наистина Ние, ето така награждаваме благодетелните.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-122
37/ас-Саффат-122: И наистина и двамата са от Нашите вярващи раби (желаейки Аллах спечелиха големи постове).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-123
37/ас-Саффат-123: И наистина и Иляз бе от пратениците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-124
37/ас-Саффат-124: И рече (Иляз) на своя народ: “Няма ли да станете притежатели на таква- (богобоязън) (не се ли боите да изгубите милостта на Аллах)?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-125
37/ас-Саффат-125: Нима зовете Бал (който е само един идол), а изоставяте Най-прекрасния Творец (Аллах)?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-126
37/ас-Саффат-126: Аллах, е вашия и на древните ви бащи (предци) Господар?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-127
37/ас-Саффат-127: Но го взеха за лъжец и затова ще бъдат от онези, които са на разположение (в Ада).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-128
37/ас-Саффат-128: Освен преданите раби на Аллах.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-129
37/ас-Саффат-129: И така сред сетните оставихме (достоен спомен) за него.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-130
37/ас-Саффат-130: Да бъде мир за Иляз!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-131
37/ас-Саффат-131: И наистина Ние, ето така награждаваме благодетелните.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-132
37/ас-Саффат-132: И наистина той е от Нашите вярващи раби(желаейки Аллах спечели големи постове).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-133
37/ас-Саффат-133: И наистина и Лут (Лот) бе от пратениците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-134
37/ас-Саффат-134: Така спасихме него и семейството му.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-135
37/ас-Саффат-135: Освен една старица, която бе сред оставащите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-136
37/ас-Саффат-136: После другите ги погубихме (изтребихме).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-137
37/ас-Саффат-137: И вие наистина минавате покрай тях сутрините.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-138
37/ас-Саффат-138: И въ вечерите. Ниме вече не проумявате?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-139
37/ас-Саффат-139: И наистина Юнус също бе от пратениците.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-140
37/ас-Саффат-140: И бе избягал той с натоварен кораб.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-141
37/ас-Саффат-141: И така изтегли жребий и накрая бе от губещите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-142
37/ас-Саффат-142: И (Юнус) веднага го глътна една риба, и бе заслужил порицание (порицаваше себе си).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-143
37/ас-Саффат-143: И ако не бе от възхваляващите (прославящите).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-144
37/ас-Саффат-144: Наистина щеше да бъде в корема (на рибата) до Деня възкресението.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-145
37/ас-Саффат-145: Но след това го изхвърлихме изтощен на едно голо място (бряг).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-146
37/ас-Саффат-146: И сторихме над него (за сянка) да израсте дърво (с широки листа) като на тиква.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-147
37/ас-Саффат-147: И го изпратихме (като пратеник) на сто хиляди, дори и повече души.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-148
37/ас-Саффат-148: И така те повярваха (пожелаха Лика на Аллах), и ги оставихме да се наслаждават до определено време.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-149
37/ас-Саффат-149: Хайде, питай ги какво мислят : “ Нима дъщерите им са за Господа, а синовете за тях -?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-150
37/ас-Саффат-150: Или те присъстваха, когато Ние сътворихме ангелите, та казват че са женски?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-151
37/ас-Саффат-151: Нали те измислят лъжите и говорят (празни думи)?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-152
37/ас-Саффат-152: “Аллах роди.” И наистина те са лъжци.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-153
37/ас-Саффат-153: Нима Той (Аллах) предпочете дъщерите пред синовете?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-154
37/ас-Саффат-154: Какво ви става? Как така отсъждате?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-155
37/ас-Саффат-155: Няма ли да се поучите вече?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-156
37/ас-Саффат-156: Или имате явни доказателства за това?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-157
37/ас-Саффат-157: Ако сте праведни, тогава донесете вашата книга!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-158
37/ас-Саффат-158: И измислиха родство между Аллах и джиновете. А джиновете наистина знаят, че ще бъдат на разположение (в Ада).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-159
37/ас-Саффат-159: И Пречист е Аллах от това, което Му приписват.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-160
37/ас-Саффат-160: Освен преданите раби на Аллах!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-161
37/ас-Саффат-161: И след това наистина вие и онези, на които служите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-162
37/ас-Саффат-162: Никого срещу Него(Аллах) няма да можете да изкушите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-163
37/ас-Саффат-163: Освен онези, които ще отидат в Ада.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-164
37/ас-Саффат-164: И сред нас няма нито един, който да няма определен пост.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-165
37/ас-Саффат-165: И наистина ние сме строените в редици (при Аллах)
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-166
37/ас-Саффат-166: И наистина ние сме прославящите (Аллах).
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-167
37/ас-Саффат-167: И те наистина само (така) казваха:
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-168
37/ас-Саффат-168: Ех да имахме поучаваща (книга) от предците ни.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-169
37/ас-Саффат-169: (Тогава) неизбежно щяхме да сме от преданите раби на Аллах.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-170
37/ас-Саффат-170: Въпреки това не повярваха в него (Корана), но скоро ще узнаят.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-171
37/ас-Саффат-171: И наистина им Споменахме (преди) (дадохме им дума) на нашите пратени раби.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-172
37/ас-Саффат-172: Че те наистина ще са от подкрепените.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-173
37/ас-Саффат-173: И именно Нашите войски ще бъдат победителите.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-174
37/ас-Саффат-174: И отвърни се от тях за определено време!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-175
37/ас-Саффат-175: И наблюдавай ги. Скоро и те ще видят!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-176
37/ас-Саффат-176: Нима все още искат бързо Нашето мъчение?
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-177
37/ас-Саффат-177: Ала когато се спусне (мъчението) над терена им (където се намират), колко лоша ще е сутринта за предубедените.
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-178
37/ас-Саффат-178: И отвърни се от тях за определено време!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-179
37/ас-Саффат-179: И наблюдавай ги. Скоро и те ще видят!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-180
37/ас-Саффат-180: Пречист е Господът на мощта, от онова, що Му приписват!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-181
37/ас-Саффат-181: Да бъде мир за изпратените пратеници!
Слушайте Коран: 37/ас-Саффат-182
37/ас-Саффат-182: И слава на Аллах, Господа на световете!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: