ас-Саффат-177, Сура 37-Строените в редици (ас-Саффат) стих-177

37/ас-Саффат-177: Ала когато се спусне (мъчението) над терена им (където се намират), колко лоша ще е сутринта за предубедените. (българската транслитерация: Фe иза нeзeлe бисахaтихим фe саe сaбахул мунзeрин(мунзeринe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ас-Саффат-177
Сура 37-Строените в редици (ас-Саффат) стих-177

فَإِذَا نَزَلَ بِسَاحَتِهِمْ فَسَاء صَبَاحُ الْمُنذَرِينَ
българската транслитерация: Фe иза нeзeлe бисахaтихим фe саe сaбахул мунзeрин(мунзeринe).
Ала когато се спусне (мъчението) над терена им (където се намират), колко лоша ще е сутринта за предубедените.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: