ас-Саффат-81, Сура 37-Строените в редици (ас-Саффат) стих-81

37/ас-Саффат-81: Наистина той е един от Нашите вярващи раби (желаейки Аллах спечелил големи постове). (българската транслитерация: Иннeху мин ибадинeл му’минин(му’мининe).)
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ас-Саффат-81
Сура 37-Строените в редици (ас-Саффат) стих-81

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ
българската транслитерация: Иннeху мин ибадинeл му’минин(му’мининe).
Наистина той е един от Нашите вярващи раби (желаейки Аллах спечелил големи постове).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » » » »
Sponsor Links: