ат-Тин, Сура Смокинята (Коран: Сура 95-ат-Тин)

95/ат-Тин-1: Уeт тини уeз зeйтун(зeйтуни)., 95/ат-Тин-2: Уe тури синин(сининe)., 95/ат-Тин-3: Уe хазeл бeлeдил eмин(eмини).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ат-Тин, Сура Смокинята (Коран: Сура 95-ат-Тин)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 95/ат-Тин-1
95/ат-Тин-1: Кълна се в смокинята и в маслината,
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-2
95/ат-Тин-2: и в Синайската планина,
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-3
95/ат-Тин-3: и в тази сигурна област (Мека).
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-4
95/ат-Тин-4: И несъмнено Ние сътворихме човека (душата му) с превъзходен облик (с възможността да пречисти душата си и да достигне най-красивото).
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-5
95/ат-Тин-5: После го върнахме като най-унизен (в състояние на властност на тъмнините на душата) от унизените.
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-6
95/ат-Тин-6: Освен онези, които вярват (желаят да достигнат Аллах) и вършат праведни дела (пречистват душата). Именно за тях има безкрайно възнаграждение.
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-7
95/ат-Тин-7: (О, човеко!) И какво тогава те кара да взимаш за лъжа (отричаш) Вярата?
Слушайте Коран: 95/ат-Тин-8
95/ат-Тин-8: Не е ли Аллах най-мъдрият от отсъждащите?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: