ал-Фатх, Сура Победата (Коран: Сура 48-ал-Фатх)

48/ал-Фатх-1: Инна фeтaхна лeкe фeтхaн мубина(мубинeн)., 48/ал-Фатх-2: Хи ягфирe лeкaллаху ма тeкaддeмe мин зeнбикe уe ма тeaххaрe уe ютиммe ни’мeтeху aлeйкe уe йeхдийeкe съратaн мустeкима(мустeкимeн)., 48/ал-Фатх-3: Уe янсурeкaллаху нaсрaн aзиза(aзизeн).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Фатх, Сура Победата (Коран: Сура 48-ал-Фатх)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-1
48/ал-Фатх-1: Наистина Ние те дарихме с явна победа.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-2
48/ал-Фатх-2: За да опрости Аллах твоите предишни и следващи грехове и да довърши Той Своята благодат към теб, и да те насочи по правия път.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-3
48/ал-Фатх-3: И да те подкрепи Аллах с могъща подкрепа.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-4
48/ал-Фатх-4: Той е, Който низпосла спокойствиетo в сърцата на вярващите, за да подсили тяхната вяра. На Аллах принадлежат войските и на небесата, и на земята. И Аллах е Всезнаещ, Премъдър
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-5
48/ал-Фатх-5: И за да въведе вярващите мъже и жени в Градините на Рая, сред които реки текат и те там ще пребивават вечно, и да покрие лошите им постъпки. Ето това е великото спасение при Аллах.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-6
48/ал-Фатх-6: И да накаже лицемерните мъже и жени, и съдружаващите мъже и жени, които допуснаха за Аллах лоша догадка. Над тях да е лошата превратност! И Аллах им се разгневи и ги прокле, и приготви за тях Ада. Колко лоша участ е той!
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-7
48/ал-Фатх-7: На Аллах принадлежат войските и на небесата, и на земята. Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-8
48/ал-Фатх-8: И изпратихме те Ние като свидетел, благовестител и предупредител.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-9
48/ал-Фатх-9: За да вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник, и да Го прославяте, и да Го почитате и възхвалявате сутрин и вечер.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-10
48/ал-Фатх-10: И несъмнено те, когато те последват с обет за вярност, всъщност заявяват вярност към Аллах. И ръката на Аллах е върху ръцете им (понеже твоята ръка е върху техните, а Аллах обгражда със Светлина и благодат цялото ти тяло). А който наруши (своя обет), само в свой ущърб (за своята душа) нарушава. А който изпълнява обетите си пред Аллах, Той ще му дари най-голямата награда (щастие в земния живот и в Рая).
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-11
48/ал-Фатх-11: Останалите (по домовете си) араби ти казват: “Задържаха ни нашите имоти и семейства, затова моли за нас опрощение!” И те изричат с езиците си онова, което не е в сърцата им. Кажи им: “Кой ще попречи с нещо на Аллах, ако Той пожелае да ви засегне с беда или пожелае благо за вас”? Ала сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-12
48/ал-Фатх-12: И вие мислехте, че Пратеника и вярващите никога не ще се върнат при своите семейства. И бе разкрасено това в сърцата ви. Но допуснахте лоша догадка. И станахте погубени хора.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-13
48/ал-Фатх-13: А за онези, които не вярват в Аллах и в Неговия Пратеник, то тогава за неверниците Ние неизбежно сме приготвили пламтящия огън (на Ада).
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-14
48/ал-Фатх-14: На Аллах принадлежи владението на небесата и на земята. Опрощава Той комуто пожелае и наказва Той когото пожелае. И Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-15
48/ал-Фатх-15: Когато се отправите към богатствата (останали от войната), за да ги вземете, останалите ще рекат: “Позволете ни да ви последваме!” И искат те да променят Словото на Аллах. Кажи им: “Не ще ни последвате. Така рече Аллах по-рано.” Ще кажат: “Не, вие ни завиждате.” Ала освен много малка част, повечето от тях не проумяват.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-16
48/ал-Фатх-16: Кажи на останалите (по домовете си) араби бедуини: “Ще бъдете призовани срещу хора с огромна сила (за борба). Или ще се сражавате с тях, или те ще се предадат. И ако тогава се подчините на Аллах, то Той ще ви дари с хубава награда. А ако се отметнете, както се отметнахте преди, ще ви накаже Той с болезнено мъчение”.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-17
48/ал-Фатх-17: И за слепеца не е грях, нито за куция е грях, нито за болния е грях. И който се подчинява на Аллах и на Неговия Пратеник, ще го въведе Той в Градините на Рая, сред които реки текат. А който се отметне, ще го накаже Той с болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-18
48/ал-Фатх-18: И Аллах бе доволен от вярващите, когато те с обет за вярност те последваха под дървото. И знаеше Той какво имаха в сърцата си. И спусна Той спокойствие над тях и им въздаде близка победа.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-19
48/ал-Фатх-19: И много богатства ще вземат. Аллах е Всемогъщ, Премъдър.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-20
48/ал-Фатх-20: Аллах ви обеща да получите много богатства и ускори това за вас. И възпря от вас ръцете на хората, за да бъде то знак за вярващите и да ви насочи по правия път.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-21
48/ал-Фатх-21: А има и други (блага), които Аллах е обкръжил и до които не сте достигнали още. И Аллах за всяко нещо има сила.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-22
48/ал-Фатх-22: А ако неверниците бяха се сражавали с вас, щяха да ви обърнат гръб (и да избягат). И нямаше да намерят нито покровител, нито избавител.­
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-23
48/ал-Фатх-23: Такъв е обичаят (правилникът) на Аллах и отпреди. И не ще откриеш промяна в канона (правилника) на Аллах.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-24
48/ал-Фатх-24: Той е, Който възпря край Мека техните ръце от вас и вашите ръце от тях, след като ви отреди да ги победите. И Аллах е зрящ за вашите дела.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-25
48/ал-Фатх-25: Те са неверниците, които ви възпряха от Свещения храм и задържаха жертвените ви животни, да не стигнат местоназначението си. И ако нямаше вярващи мъже и жени, които не познавахте, и да ги прегазите, без да знаете, и така да ви сполети грях (Аллах би ви позволил да се сражавате). Аллах въвежда в Своето милосърдие когото пожелае. И ако бяха се разделили (вярващите), щяхме да накажем неверниците от тях с болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-26
48/ал-Фатх-26: Когато неверниците сложиха в сърцата си яростта на невежеството, ­ Аллах спусна спокойствието Си над Своя Пратеник и над вярващите, и ги обвърза със словото на богобоязливостта. И бяха най-достойни те за него, и го заслужиха. И Аллах всяко нещо знае.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-27
48/ал-Фатх-27: И наистина Аллах превърна съновидението на Своя Пратеник в истина. Ще влезете в Свещенния храм, ако Аллах е пожелал, в безопасност, с бръснати глави или подстригани, без да се страхувате. И знае Той каквото вие не знаете и освен това ви отреди близка победа.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-28
48/ал-Фатх-28: Той е, Който изпрати Своя Пратеник с напътствието и с правата религия (вяра), за да я въздигне (обясни) над всички вероизповедания. И Достатъчен е Аллах за свидетел.
Слушайте Коран: 48/ал-Фатх-29
48/ал-Фатх-29: Пратеника на Аллах - Мохамед(С.А.В.) и онези, които са заедно с него, са строги към неверниците, милостиви помежду си. Виждаш ги да се покланят и да свеждат чела до земята в суджуд и търсят благодат и благоволение от Аллах. Техният белег е по лицата им ­от следите на поклоните. Такова е описанието им и в Тората, и в Библията,­ като посев, който подава кълн и го укрепва, и той наедрява, и се възправя върху стеблото си за радост на сеячите, и за да гневи Той чрез това неверниците. И Аллах обеща на онези, които вярват (желаят да достигнат Лика на Аллах) и вършат праведни дела (изчистват пороците от душите си), опрощение и велика награда.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: