ат-Тур, Сура Планината (Коран: Сура 52-ат-Тур)

52/ат-Тур-1: Уeт тури., 52/ат-Тур-2: Уe китабин мeстурин., 52/ат-Тур-3: Фи рaккън мeншурин.
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ат-Тур, Сура Планината (Коран: Сура 52-ат-Тур)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 52/ат-Тур-1
52/ат-Тур-1: Кълна се в Планината Тур.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-2
52/ат-Тур-2: И в Книгата, написана ред по ред.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-3
52/ат-Тур-3: И написаното (в Книгата) е разгърнато на страници.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-4
52/ат-Тур-4: И кълна се в Дома Мамур.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-5
52/ат-Тур-5: И във въздигнатия (небесен) свод.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-6
52/ат-Тур-6: И в препълненото море.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-7
52/ат-Тур-7: Наистина Мъчението на твоя Господ ще настъпи.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-8
52/ат-Тур-8: И никой не ще може да го отблъсне.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-9
52/ат-Тур-9: В този ден небето бурно ще се завърти.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-10
52/ат-Тур-10: И планините силно ще се разместят (раздвижат).
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-11
52/ат-Тур-11: Горко в този Ден за отричащите.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-12
52/ат-Тур-12: Които с празни неща загубиха своето време.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-13
52/ат-Тур-13: И в този ден те ще бъдат влачени и хвърлени в огъня на Ада.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-14
52/ат-Тур-14: Това е огънят, който отрекохте (взехте за лъжа).
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-15
52/ат-Тур-15: Магия ли е това или вие не съзирате?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-16
52/ат-Тур-16: Облегнете се (на огъня). Вече и да търпите, и да не търпите е все едно за вас! Ще ви се въздаде само според делата ви.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-17
52/ат-Тур-17: А притежателите на таква (богобоязън) (боящите се да не изгубят милостта на Аллах) ще са в райските градини и в блаженство.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-18
52/ат-Тур-18: Щастливи са с онова, което им е дарил техният Господ. И Той ги предпази от мъчението на Ада.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-19
52/ат-Тур-19: Яжте и пийте със здраве за онова, което сте вършили.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-20
52/ат-Тур-20: (Притежателите на таква) са облегнати на подредени престоли и им дадохме за съпруги хубавици с красиви очи.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-21
52/ат-Тур-21: И онези, които повярваха (пожелаеха да достигнат Лика на Аллах преди смъртта) и тяхното потомство, което ги последва с вяра ­ ще присъединим към тях и не ще отнемем нищо от делата им. Всеки човек ще отговаря за делата си.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-22
52/ат-Тур-22: И им дадохме плодове и месо, каквито пожелаят.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-23
52/ат-Тур-23: И там те вдигат чаши един на друг, и там нито прогласят празнословие, нито подбуждат към грях.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-24
52/ат-Тур-24: И им прислужват юноши, които сякаш са скрити бисери.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-25
52/ат-Тур-25: И се обръщат един към друг и се питат.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-26
52/ат-Тур-26: И казаха: “Наистина ние се бояхме преди, когато бяхме със семействата си.”
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-27
52/ат-Тур-27: А сега Аллах ни облагодетелства и ни опази от изгарящото мъчение (на Ада).
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-28
52/ат-Тур-28: Наистина ние Го зовяхме (молехме Му се) и преди. Той е Владетелят на доброто (Най-щедрият), Милосърдният”.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-29
52/ат-Тур-29: Тогава прославяй (поучавай), защото ти, благодарение на милостта на от твоя Господ, не си нито гадател, нито луд.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-30
52/ат-Тур-30: Нима казват: “Той е един поет и изчакваме само превратността на съдбата да го срещне ненадейно”.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-31
52/ат-Тур-31: Кажи им:“Чакайте! И аз чакам с вас”.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-32
52/ат-Тур-32: Нима умовете им повеляват това или са престъпващи хора?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-33
52/ат-Тур-33: Или “Сам си го е съчинил!” ли казват?Не, те не ще повярват.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-34
52/ат-Тур-34: Тогава нека донесат слово, подобно на Него (Корана), ако говорят истината.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-35
52/ат-Тур-35: Нима те бяха сътворени от нищо (без създател), или те самите са творци?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-36
52/ат-Тур-36: Те ли сътвориха небесата и земята? Не, те не могат да се доближат до Аллах.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-37
52/ат-Тур-37: Нима съкровищниците на твоя Господ са при тях или те са властващите над тях?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-38
52/ат-Тур-38: Или имат стълба, от която подслушват? Тогава нека този от тях, който е чул нещо, да донесе явен довод!
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-39
52/ат-Тур-39: Нима дъщерите са Негови, ­синовете ваши?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-40
52/ат-Тур-40: Или ти искаш отплата от тях и затовата те са обременени от дълг ли?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-41
52/ат-Тур-41: Или при тях е неведомото и те го записват ли?
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-42
52/ат-Тур-42: Или кроят хитрина? Ала онези, които не вярват, те ще са надхитрените.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-43
52/ат-Тур-43: Или имат други богове, освен Аллах? Пречист е Аллах от онова, с което Го съдружават!
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-44
52/ат-Тур-44: И дори да видят отломък, падащ от небето ще кажат: “Това са скупчени един върху друг облаци”.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-45
52/ат-Тур-45: Остави ги вече, докато срещнат своя Ден, когато ще бъдат поразени.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-46
52/ат-Тур-46: И в този ден, нито хитрините им ще ги избавят, нито ще им се помогне.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-47
52/ат-Тур-47: А за угнетителите има и друго мъчение освен това, ала повечето от тях не знаят.
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-48
52/ат-Тур-48: И бъди търпелив пред повелята на своя Господ, защото Ти наистина си пред очите Ни. И прославяй своя Господ с възхвала, когато ставаш!
Слушайте Коран: 52/ат-Тур-49
52/ат-Тур-49: И нощем Го прославяй, и при скриването на звездите също.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: