ал-Худжурат, Сура Стаите (Коран: Сура 49-ал-Худжурат)

49/ал-Худжурат-1: Я eйюхeллeзинe амeну ла тукaддиму бeйнe йeдeйиллахи уe рeсулихи уeттeкуллах(уeттeкуллахe), иннaллахe сeмиун aлим(aлимун)., 49/ал-Худжурат-2: Я eйюхeллeзинe амeну ла тeрфeу aсуатeкум фeукa сaутин нeбийи уe ла тeджхeру лeху бил кaули кe джeхри бa’дъкум ли бa’дън eн тaхбeтa a’малукум уe eнтум ла тeш’урун(тeш’урунe). , 49/ал-Худжурат-3: Иннeллeзинe йeгуддунe aсуатeхум индe рeсулиллахи улаикeл лeзинeмтeхaнaллаху кулюбeхум лит тaкуа лeхум мaгфирeтун уe eджрун aзим(aзимун).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Худжурат, Сура Стаите (Коран: Сура 49-ал-Худжурат)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-1
49/ал-Худжурат-1: О, вярващи (желаещи Лика на Аллах), не предварвайте Аллах и Неговия Пратеник, и се бойте да не изгубите милостта на Аллах. Наистина Аллах е всечуващ, всезнаещ.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-2
49/ал-Худжурат-2: О, вярващи (желаещи Лика на Аллах), не надигайте глас над гласа на Пророка и не му говорете високо, както говорите помежду си, за да не пропаднат делата ви, без да усетите!
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-3
49/ал-Худжурат-3: Онези, които снишават глас пред Пратеника на Аллах, те са именно онези, чиито сърца Аллах е изпитал за богобоязливостта. За тях има опрощение и велика награда.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-4
49/ал-Худжурат-4: И наистина онези, които те призовават извън стаите - повечето от тях не проумяват.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-5
49/ал-Худжурат-5: А ако бяха изтърпели, докато им се покажеш, щеше да е най-доброто за тях. Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-6
49/ал-Худжурат-6: О, вярващи, ако един нечестивец ви донесе вест, тогава проучете я, за да не засегнете някои хора от неведение, та да не съжалявате после за онова, което сте извършили!
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-7
49/ал-Худжурат-7: И знайте, че сред вас е Пратеника на Аллах! И ако той ви последваше в много от делата, то непременно щяхте да пострадате. Но Аллах вдъхна у вас любов към вярата и я разкраси в сърцата ви, и пробуди у вас омраза към неверието, нечестивостта и неподчинението. Именно тези са усъвършенствалите се.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-8
49/ал-Худжурат-8: Това е щедрост и благодат от Аллах. И Аллах еВсезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-9
49/ал-Худжурат-9: И ако две общности от вярващите воюват, тогава ги помирете! Но ако едната от тях престъпи спрямо другата, сражавайте се против онази, която е престъпила, докато се върне към повелята на Аллах! А щом се върне, помирете ги справедливо и постъпете безпристрастно! И наистина Аллах обича безпристрастните.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-10
49/ал-Худжурат-10: Вярващите са само и само братя, затова помирявайте своите братя и се бойте от Аллах, да не изгубите милостта Му, за да бъдете помилвани по този начин!
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-11
49/ал-Худжурат-11: О, вярващи, една общност (група) от вас да не се присмиват на друга! Може присмиваните да са по-добри от тях. Нито жените (да се присмиват) на други жени. Може едните да са по-добри от другите. И не се хулете, и не се назовавайте с оскърбителни прякори! Колко лоши са нечестивите имена подир вярата! А които не се покаят ­тези са угнетителите.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-12
49/ал-Худжурат-12: О, вярващи, странете се много от подозрението! И наистина някои подозрения са грехове. И не се дебнете (не пртърсете греховете на другите от любопитство), и не клюкарствайте един за друг! Нима на някого от вас ще се хареса да яде плътта на мъртвия си брат? Наистина ще се отвратите от това. И се бойте да не изгубите милостта на Аллах! Наистина Аллах е приемащ покаянието, Милосърден.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-13
49/ал-Худжурат-13: О, хора, Ние ви сътворихме от един мъж и една жена, и ви сторихме на народи и племена, за да се опознавате (родата и бащите си). И неизбежно най-достойният измежду вас при Аллах е онзи, който най-много се бои да не загуби милостта Му. Наистина Аллах е всезнаещ, сведущ.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-14
49/ал-Худжурат-14: Арабите рекоха: “Ние повярвахме.” Кажи им: “Не сте повярвали (пожелали от сърце Лика та Аллах)”, ала кажете: “Предадохме се!”, защото вярата не е влязла (вътре) в сърцата ви. Но ако се покорите на Аллах и на Неговия Пратеник, Той не ще отнеме нищо от делата ви. Наистина Аллах е Опрощаващ, Милосърден.”
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-15
49/ал-Худжурат-15: Вярващите са именно онези, които повярваха в Аллах и в Неговия Пратеник и после не се усъмниха, и са тези, които се борят с имотите и с живота си по пътя на Аллах. Именно те са искрените.
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-16
49/ал-Худжурат-16: Кажи им:“Нима учите Аллах на вашата вяра, след като Аллах знае всичко на небесата и всичко на земята. И Аллах всяко нещо най-добре знае.”
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-17
49/ал-Худжурат-17: И мислят да те облагодетелстват, приемайки Исляма. Кажи им: “Не мен облагодетелствайте, приемайки Исляма”. Напротив, Аллах облагодетелства вас като ви напъти към вярата, ако наистина сте искрени.”
Слушайте Коран: 49/ал-Худжурат-18
49/ал-Худжурат-18: И наистина Аллах знае неведомото на небесата и на земята. Аллах съзира вашите дела.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: