ал-Хумаза, Сура Клеветникът (Коран: Сура 104-ал-Хумаза)

104/ал-Хумаза-1: Уeйлун ли кулли хумeзeтин лумeзeх(лумeзeтин)., 104/ал-Хумаза-2: Eллeзи джeмea малeн уe aддeдeх(aддeдeху)., 104/ал-Хумаза-3: Яхсeбу eннe малeху aхлeдeх(aхлeдeху).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Хумаза, Сура Клеветникът (Коран: Сура 104-ал-Хумаза)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-1
104/ал-Хумаза-1: Горко на всички клеветници-хулители и тези който се подиграват с мигане на око и вежди!
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-2
104/ал-Хумаза-2: Този който трупаше богатство и все го броеше!
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-3
104/ал-Хумаза-3: Смята, че неговото богатство ще го увековечи.
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-4
104/ал-Хумаза-4: Ала не! Ще бъде хвърлен в хутаме (пламтящ огън).
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-5
104/ал-Хумаза-5: А откъде да знаеш ти какво е (пламтящ огън) хутаме?
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-6
104/ал-Хумаза-6: (Това е) Разпаленият Огън на Аллах,
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-7
104/ал-Хумаза-7: То е (хутаме), което прониква (издига се) над сърцата.
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-8
104/ал-Хумаза-8: Наистина то ще бъде затворено над тях (над неверниците)
Слушайте Коран: 104/ал-Хумаза-9
104/ал-Хумаза-9: И ще бъдат на удължени високи стълбове (завързани).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: