ал-Муджадала, Сура Спорът (Коран: Сура 58-ал-Муджадала)

58/ал-Муджадала-1: Кaд сeмиaллаху кaулeллeти туджадилукe фи зeуджиха уe тeштeки илaллахи уaллаху йeсмeу тeхауурeкума, иннeллахe сeми’ун бaсир(бaсирун)., 58/ал-Муджадала-2: Eллeзинe юзахирунe минкум мин нисаихим ма хуннe уммeхатихим, ин уммeхатухум иллeллаи уeлeднeхум, уe иннeхум лe йeкулунe мункeрeн минeл кaули уe зура(зурeн), уe иннeллахe лe aфуууун гaфур(гaфурун)., 58/ал-Муджадала-3: Уeллeзинe юзахирунe мин нисаихим суммe йeудунe ли ма калю фe тaхриру рeкaбeтин мин кaбли eн йeтeмасса, заликум туaзунe бих(бихи), уaллаху би ма тa’мeлунe хaбир(хaбирун).
direction_left
direction_right
bg.islaminquran.com Android App
bg.islaminquran.com Android App

ал-Муджадала, Сура Спорът (Коран: Сура 58-ал-Муджадала)

Бисмлляхир рахманир рахим.

Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-1
58/ал-Муджадала-1: Чу Аллах думите на онази, която спореше с теб за своя съпруг и се оплака на Аллах (от него). Аллах чу вашия разговор. И наистина Аллах е всeчуващ, всезрящ.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-2
58/ал-Муджадала-2: На онези от вас, които изоставят жените си (обръщат им гръб), ­те (жените им) не са им майки. Майки са им само онези, които са ги родили. Те наистина изричат отричащи и скверни думи и по такъв начин извършват грях. Аллах е извиняващ, опрощаващ.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-3
58/ал-Муджадала-3: Онези, които (така) изоставят жените си, а после си връщат назад думите. Те тогава трябва да освободят роб, преди да са ги докоснали. С това бивате поучавани (съветвани за това как трябва да постъпите). Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-4
58/ал-Муджадала-4: А който не може да намери да освободи роб или наложница, тогава да пости два поредни месеца, преди да се докоснат. А който не е в състояние да пости, да нахрани шестдесет нуждаещи се. Това е, защото вярвате в Аллах и в Неговия Пратеник. Тези са границите на Аллах. А за неверниците има болезнено мъчение.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-5
58/ал-Муджадала-5: Онези, които се противят на Аллах и на Неговия Пратеник (за границите сложени от тях), ще бъдат сломени, както бяха сломени и онези преди тях. И низпослахме ясни знамения, и за неверниците има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-6
58/ал-Муджадала-6: В този ден Аллах ще ги възкреси всички. После ще ги извести за техните дела. Аллах (едно по едно) пресметна (записа) забравеното от тях. Аллах на всяко нещо е свидетел.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-7
58/ал-Муджадала-7: Не виждаш ли, че Аллах знае всичко на небесата и на земята? И няма таен разговор между трима, без Той да е четвъртият, нито на петима, без Той да е шестият, и нито по-малко от това, и нито повече, без Той да е с тях, където и да са. После, в Деня на възкресението, ще ги извести за делата им. Наистина Аллах знае най-добре всяко нещо.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-8
58/ал-Муджадала-8: Не виждаш ли онези, на които бе забранен тайният разговор? После се връщат към онова, което им бе забранено, и тайно разговарят за грях и вражда и неподчинение на Пратеника. И когато идват при теб, те поздравяват с онова, с което Аллах не те поздравява, и си казват помежду си: “ Тогава (ако наистина той е Пратеник) защо Аллах не ни наказва за нашите думи”?. Достатъчен им е Адът. Ще горят в него (ще бъдат хвърлени в него). Колко е страшно мястото, кьдето ще идат!
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-9
58/ал-Муджадала-9: О, вярващи, ако разговаряте тайно, не разговаряйте за грях и вражда и неподчинение на Пратеника. Разговаряйте помежду си за милостиня и боязливост, и станете притежател на таква към Аллах (бойте се да не изгубите милоста на Аллах), при Когото ще бъдете събрани!
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-10
58/ал-Муджадала-10: И наистина тайният (враждебен) разговор (шепот) е само от сатаната, за да наскърбява вярващите (желаещите преди смъртта да достигнат Лика на Аллах). Но той не ще им навреди с нищо, без позволението на Аллах. Тогава на Аллах да се уповават вярващите!
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-11
58/ал-Муджадала-11: О, вярващи, когато ви се каже при събиранията: “Направете място!”, направете го! И Аллах ще ви направи място. И щом се каже: “Станете!”, станете! И Аллах ще въздигне тези от вас, които вярват и са дарени със знание. Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-12
58/ал-Муджадала-12: О, вярващи (желаещите преди смъртта да достигнат лика на Аллах), ако ще разговаряте насаме с Пратеника, раздайте преди вашия разговор милостиня! Това е най-доброто и най-чистото за вас. А ако не можете да намерите човек (за милостиня), Аллах е Опрощаващ, Милосърден.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-13
58/ал-Муджадала-13: Нима ви е страх да раздавате милостиня преди разговора ви насаме? Ако не може да го извършите, то Аллах ще приеме вашето покаяние. Тогава отслужвайте молитвата и давайте милостинята закат , и се покорявайте на Аллах и на Неговия Пратеник! Сведущ е Аллах за вашите дела.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-14
58/ал-Муджадала-14: Не виждя ли онези (лицемерите), които се върнаха при (сближиха се с) народа (евреите), комуто Аллах се бе разгневил? Те не са нито от вас, нито от тях (евреите) и знаейки се кълнат в лъжата.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-15
58/ал-Муджадала-15: Аллах приготви за тях (лицемерите) сурово мъчение. Наистина е лошо онова, което вършат.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-16
58/ал-Муджадала-16: Те зазидаха от своите клетви прикритие и по такъв начин възпряха (хората) от пътя на Аллах. За тях вече има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-17
58/ал-Муджадала-17: С нищо не ще ги избавят от Аллах нито имотите им, нито с децата им. Тези са обитателите на огъня, там ще пребивават вечно.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-18
58/ал-Муджадала-18: В този ден Аллах ще ги възкреси всички. Тогава те ще Му се кълнат, както се кълнат на вас, и ще си мислят, че върху нещо. Не са ли те наистина лъжци?
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-19
58/ал-Муджадала-19: Завладя ги сатаната и ги накара да забравят споменаването (прославянето) на Аллах. Тези са привържениците на сатаната. Ала привържениците на сатаната, не са ли настина те губещите?
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-20
58/ал-Муджадала-20: Онези, които се противят на Аллах и на Неговия Пратеник, те са сред най-унизените.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-21
58/ал-Муджадала-21: И Аллах предписа: “Аз и Моите пратеници непременно ще бъдем победителите.” Аллах е Всесилен, Всемогъщ.
Слушайте Коран: 58/ал-Муджадала-22
58/ал-Муджадала-22: И не ще намериш хората, които вярват в Аллах (желаят преди смъртта да достигнат Лика на Аллах) и в Сетния ден, да обичат противящите се на Аллах и на Неговия Пратеник, дори да са бащите или синовете им, или братята, или роднините им. На тези Той вписа вярата в сърцата им и ги подкрепи с Дух от Себе си (духът на водителя на времето, поучен при Него, се разположи над главите им). И ще ги въведе в райските градините, сред които текат реки и те там ще пребивават вечно. Аллах е доволен от тях и те са доволни от Него. Именно те са привържениците на Аллах. Привържениците на Аллах, не са ли те наистина сполучилите?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: