ал-Анбиа 1-10, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-322)

ал-Анбиа: 21/ал-Анбиа-1, 21/ал-Анбиа-2, 21/ал-Анбиа-3, 21/ал-Анбиа-4, 21/ал-Анбиа-5, 21/ал-Анбиа-6, 21/ал-Анбиа-7, 21/ал-Анбиа-8, 21/ал-Анбиа-9, 21/ал-Анбиа-10, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-322, ал-Анбиа 1-10
direction_left
direction_right

ал-Анбиа

Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-1
21/ал-Анбиа-1: Наближи времето за равносметка на хората, а те се отдръпват в нехайство.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-2
21/ал-Анбиа-2: Всеки път, когато дойде ново напомняне от твоя Господ, подигравайки се го слушат.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-3
21/ал-Анбиа-3: Техните сърца са нехайни (към казаното от Аллах). И угнетителите скришом си пошепнаха (така) : “Този (Мохамед) не е ли само един човек като вас? Нима, виждайки това, ще последвате тази магия?”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-4
21/ал-Анбиа-4: Рече (той): “Моят Господ знае всяко едно слово на небесата и на земята. Той е Всечуващия, Всезнаещия.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-5
21/ал-Анбиа-5: А те рекоха: “Разни сънища. Може би сам си го е измислил. А може само да е поет. Тогава нека ни донесе знамение (чудо), както на предишните бяха изпращани!”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-6
21/ал-Анбиа-6: Нито едно селище преди тях, което погубихме, не повярва. Нима те ще повярват?
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-7
21/ал-Анбиа-7: А преди теб, не изпратихме други, освен хора (мъже), на които дадохме откровение. Ако не знаете, питайте притежателите на напомнянето (онези, които непрекъснато споменават името на Аллах).
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-8
21/ал-Анбиа-8: И Ние не ги сторихме (хората, на които дадохме откровение) с тела, които не се хранят, и те не са от безсмъртните.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-9
21/ал-Анбиа-9: Сетне бяхме точни в обещаното им на тях и така спасихме тях и тези, които пожелахме, а престъпващите погубихме.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-10
21/ал-Анбиа-10: Кълна се, че ви низпослахме Книга, в която се споменава за вас. Нима още не проумявате?
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: