Свещеният Коран (Джуз'-17), ал-Анбиа 1-112, ал-Хадж 1-78

Свещеният Коран Джуз'-17: Свещеният Коран, (Джуз'-17, страница: 322-341), ал-Анбиа 1-112, ал-Хадж 1-78
direction_left
direction_right
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран »
Sponsor Links: