ал-Хадж 31-38, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-336)

ал-Хадж: 22/ал-Хадж-31, 22/ал-Хадж-32, 22/ал-Хадж-33, 22/ал-Хадж-34, 22/ал-Хадж-35, 22/ал-Хадж-36, 22/ал-Хадж-37, 22/ал-Хадж-38, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-336, ал-Хадж 31-38
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-31
22/ал-Хадж-31: Правоверни (ханифи – отдадените на Единствения Аллах раби) са онези, които не Го съдружават с тях (с идолите)! А който съдружава с Аллах, е като паднал от небето, когото грабват птиците или вятърът го отвява на далечно място.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-32
22/ал-Хадж-32: И така, който почита обредите (повелите) на Аллах, причината за това е, че сърцата им са притежатели на таква (в сърцата им има страх от изгубване милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-33
22/ал-Хадж-33: От тях (животните) имате облага (от млякото, от вълната) за определен срок. А после мястото им е при древния Дом.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-34
22/ал-Хадж-34: И за всяка общност (по отношение на курбана) отредихме (еднакви) правила - да споменават името на Аллах над животното, което Той им е дал (да колят курбана с името на Аллах). Тогава вашият Бог е единственият Бог. Затова единствено на Него се отдайте! И благовествай смирените.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-35
22/ал-Хадж-35: Те са които, щом бъде споменат Аллах, сърцата им тръпнат (сърцата и телата им тръпнат в резултат на енергия, идваща от Аллах). Те са търпеливите пред онова, което ги е сполетяло, и отслужващите молитвата, и раздаващите от препитанието, което им е дадено.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-36
22/ал-Хадж-36: И сторихме едрия добитък да бъде за вас от повелите (обредите) на Аллах. В това (в коленето им за курбан) има благо за вас. И споменавайте името на Аллах, докато колите! След като е заколено, вече яжте и се хранете от него, и нахранете и доволстващия, и просяка! Ето така ви го подчинихме, надявайки се да бъдете признателни.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-37
22/ал-Хадж-37: И нито месото им, нито тяхната кръв ще стигне до Аллах, а само вашата таква (отдаденост) ще стигне до Него. Така Той ви го подчини, за да възвеличавате Аллах, понеже ви стори напътени към Себе Си. И възрадвай благодетелните (отдалите физическите си тела на Аллах)!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-38
22/ал-Хадж-38: Наистина Аллах отблъсква (отдалечава белите от) вярващите (пожелалите да срещнат Лика на Аллах). И наистина Аллах не обича никой изменник и никой неблагодарник.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: