ал-Хадж 1-5, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-332)

ал-Хадж: 22/ал-Хадж-1, 22/ал-Хадж-2, 22/ал-Хадж-3, 22/ал-Хадж-4, 22/ал-Хадж-5, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-332, ал-Хадж 1-5
direction_left
direction_right

ал-Хадж

Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-1
22/ал-Хадж-1: О, хора, бъдете (богобоязливи) притежатели на таква към вашия Господ (бойте се да не изгубите милостта Му)! Наистина сътресението в часа (в последния ден) е нещо ужасно.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-2
22/ал-Хадж-2: Когато го видите (този ден), всяка кърмачка ще забрави своето кърмаче и всяка носеща (бременна ) ще роди преждевременно. И ще видиш хората опиянени, без да са пили. Ала мъчението на Аллах е сурово.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-3
22/ал-Хадж-3: И има такива сред хората, които спорят за Аллах, без да имат знание и следват всеки непокорен сатана.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-4
22/ал-Хадж-4: Върху (сатаната) бе писано, че ­всеки, който се сближи с него, ще бъде заблуден от него и ще бъде поведен към мъчението на огъня.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-5
22/ал-Хадж-5: О, хора, ако сте в съмнение за възкресението (съживяването наново).... Тогава несъмнено Ние, за да ви изявим (обясним), ви сътворихме (първо) от пръст, после от частица (капка), после от съсирек (ембрион, закрепен за стената на матката), после от късче (колкото хапка месо), оформено и неоформено. И ви оставяме в утробите, колкото пожелаем (за определен срок), а после ви изваждаме като деца, за да стигнете до своята зрялост. И една част от вас умира, а друга бива доведена до най-окаяната възраст, когато не знае нищо, след като е стигнал знание. И виждаш земята изсъхнала, но когато изсипваме вода върху нея, тя се раздвижва и набъбва, и отглежда всякакъв вид красиви растения по двойки.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: