ал-Анбиа 11-24, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-323)

ал-Анбиа: 21/ал-Анбиа-11, 21/ал-Анбиа-12, 21/ал-Анбиа-13, 21/ал-Анбиа-14, 21/ал-Анбиа-15, 21/ал-Анбиа-16, 21/ал-Анбиа-17, 21/ал-Анбиа-18, 21/ал-Анбиа-19, 21/ал-Анбиа-20, 21/ал-Анбиа-21, 21/ал-Анбиа-22, 21/ал-Анбиа-23, 21/ал-Анбиа-24, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-323, ал-Анбиа 11-24
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-11
21/ал-Анбиа-11: И колко страни Ние разрушихме (погубихме), понеже угнетяваваха, а после създадохме други народи след тях.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-12
21/ал-Анбиа-12: А щом усетят Нашето (мощно) мъчение, те­ бягат от него!
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-13
21/ал-Анбиа-13: Не бягайте, а се върнете там, където живеехте в разкош, към своите жилища, за да бъдете разпитани!
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-14
21/ал-Анбиа-14: И казаха: “Горко на нас, наистина ние бяхме угнетители.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-15
21/ал-Анбиа-15: И продължиха така техните искания, докато не ги покосихме (като сено) и изпепелихме.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-16
21/ал-Анбиа-16: Ние не сътворихме небесата и земята, и всичко помежду им на шега (за забава).
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-17
21/ал-Анбиа-17: Ако търсехме забава, неизбежно щяхме да я сторим ­при Нас.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-18
21/ал-Анбиа-18: И не, Ние хвърляме истината срещу лъжата и така тя я поразява, и тогава тя (лъжата) е­ погинала! Горко ви за онова, което приписахте (на Аллах)!
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-19
21/ал-Анбиа-19: Негови са всички на небесата и на земята. А онези, които са при Него (кланящите молитвата при Него), не се големеят да Му служат и те не се изморяват.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-20
21/ал-Анбиа-20: Те са онези, които без прекъсване прославят (Аллах), нощем и денем (достигнали са до постоянно споменаване).
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-21
21/ал-Анбиа-21: Или те се сдобиха с божества от земята? И (идолите им ли) ще ги съживят ?
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-22
21/ал-Анбиа-22: И ако на небето и на земята имаше други богове, освен Аллах, и двете (и небето, и земята) щяха да се разрушат. Пречист е Аллах, Господът на Трона, от онова, което Му приписват!
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-23
21/ал-Анбиа-23: Той (Аллах) не ще бъде питан какво върши, а те са онези, които ще бъдат питани.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-24
21/ал-Анбиа-24: Нима приеха други богове, освен Него (Аллах)? Кажи им: “Дайте своя довод! Ето това е посланието за онези, които са с мен, и посланието за онези преди мен.” Ала повечето от тях не знаят истината и са отдръпващите се от нея.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: