ал-Анбиа 45-57, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-326)

ал-Анбиа: 21/ал-Анбиа-45, 21/ал-Анбиа-46, 21/ал-Анбиа-47, 21/ал-Анбиа-48, 21/ал-Анбиа-49, 21/ал-Анбиа-50, 21/ал-Анбиа-51, 21/ал-Анбиа-52, 21/ал-Анбиа-53, 21/ал-Анбиа-54, 21/ал-Анбиа-55, 21/ал-Анбиа-56, 21/ал-Анбиа-57, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-326, ал-Анбиа 45-57
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-45
21/ал-Анбиа-45: Кажи им: “Аз само ви предупреждавам чрез това, което ми се разкрива.” Но глухите не чуват зова, когато се предупреждават.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-46
21/ал-Анбиа-46: И ако ги докосне един полъх от мъчението на твоя Господ, непременно казват: “Горко ни, ние наистина бяхме угнетители.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-47
21/ал-Анбиа-47: А Ние ще поставим везните на справедливостта в Деня на възкресението, и тогава никой не ще бъде угнетен с нищо. И Ние ще покажем (всяко дело във филма на живота), дори да е с тежест на синапено зърно. И за Нас са достатъчни съдниците.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-48
21/ал-Анбиа-48: И Ние дадохме на Муса (Мойсей) и Харун (Арон) Разграничението (Тората) като светлина и напомняне за притежателите на таква (богобоязливите) (които се боят да не загубят милостта на Аллах).
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-49
21/ал-Анбиа-49: И те са онези, които изпитват вълнение (трепет) към своя Господ в неведомото, и се страхуват от часа (на Съдния ден).
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-50
21/ал-Анбиа-50: А това, което Ние низпослахме е едно Благословено Напомняне, и нима вие все още го отричате?
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-51
21/ал-Анбиа-51: И по-рано Ние дадохме на Ибрахим (Аврам) правото да възпитава. И Ние го знаехме (че той е способен на това).
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-52
21/ал-Анбиа-52: (Ибрахим) (Аврам) бе рекъл на своя баща и на народа си: “Какви са тези фигури, на които се кланяте?”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-53
21/ал-Анбиа-53: И рекоха: “Ние заварихме предците си да служат на тях.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-54
21/ал-Анбиа-54: (Ибрахим) (Аврам) им рече: “Наистина вие и предците ви сте в една явна заблуда.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-55
21/ал-Анбиа-55: Рекоха (те): “ Истината ли ни донесе или се шегуваш с нас?”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-56
21/ал-Анбиа-56: “Не, вашият Господ е Господът на небесата и на земята, и Той е който ги е сътворил. А аз съм свидетел на това.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-57
21/ал-Анбиа-57: И кълна се в Аллах, ще се направя хитрост на вашите идоли, след като се отвърнете и си тръгнете.”
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: