ал-Анбиа 82-90, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-329)

ал-Анбиа: 21/ал-Анбиа-82, 21/ал-Анбиа-83, 21/ал-Анбиа-84, 21/ал-Анбиа-85, 21/ал-Анбиа-86, 21/ал-Анбиа-87, 21/ал-Анбиа-88, 21/ал-Анбиа-89, 21/ал-Анбиа-90, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-329, ал-Анбиа 82-90
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-82
21/ал-Анбиа-82: И някои от сатаните се гмуркаха в морето за него и вършеха и друго освен това. И тях Ние надзиравахме (да са подчинени на него).
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-83
21/ал-Анбиа-83: И Еюб (Ейб) бе призовал своя Господ (така) : “Наистина ме засегна една беда (болест), и Ти си най-милосърдният от милосърдните.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-84
21/ал-Анбиа-84: И после му откликнахме на зова, и така премахнахме бедата (болестта) му, за да стане това напомняне (поука) за рабите. Дадохме му семейството му и още толкова заедно с тях.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-85
21/ал-Анбиа-85: И Исмаил, и Идрис, и Зелкифли, всички те бяха от търпеливите.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-86
21/ал-Анбиа-86: И ги въведохме в Нашата милост. Наистина те са от праведниците.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-87
21/ал-Анбиа-87: И Зеннун (Юнус) бе отишъл разгневен и така си бе помислил, че Ние не ще властваме над него. А после извика така в тъмнините : “Няма друг Бог, освен Теб! Пречист си Ти! Наистина аз станах от угнетителите.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-88
21/ал-Анбиа-88: После откликнахме на зова му и го спасихме от скръбта. Ето така Ние спасяваме вярващите.
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-89
21/ал-Анбиа-89: И Зекерия бе призовал своя Господ (така) : “Господи, не ме оставяй сам! Ти си най-добрият наследник.”
Слушайте Коран: 21/ал-Анбиа-90
21/ал-Анбиа-90: После откликнахме на зова му и го дарихме с Яххя (Йоан), и за него подобрихме състоянието на жена му (да може да роди). И наистина те се надпреварваха в добрините, и Ни зовяха с копнеж и боязън. И бяха смирени пред Нас.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: