ал-Хадж 24-30, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-335)

ал-Хадж: 22/ал-Хадж-24, 22/ал-Хадж-25, 22/ал-Хадж-26, 22/ал-Хадж-27, 22/ал-Хадж-28, 22/ал-Хадж-29, 22/ал-Хадж-30, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-335, ал-Хадж 24-30
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-24
22/ал-Хадж-24: (Те) бяха насочени към благото слово (желанието за отдаденост на Аллах) и бяха напътени към Всеславния път (първият от 7-те етапа на Исляма (Отдаването)).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-25
22/ал-Хадж-25: Нъмнено ще накараме неверниците и възпиращите от пътя на Аллах и от Свещеният храм, който Ние отредихме да е равен за местните и за придошлите, и угнетяващите там (които искат да възпрат от пътя на Аллах) да вкусят болезненото мъчение.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-26
22/ал-Хадж-26: И когато посочихме на Ибрахим (Аврам) мястото за Дома (Кааба), му казахме: “Не съдружавай нищо с Мен и дръж чист Моя Дом за онези, които го обикалят и за стоящите в преклонение, и за кланящите се, и свеждащи чела до земята в суджуд!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-27
22/ал-Хадж-27: И позови хората за преклонението хадж! Та да идват при теб и вървейки, и върху камили да идват от всякакви далечни пътища.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-28
22/ал-Хадж-28: И за да станат свидетели на облагите (върху тях) и в определени дни да споменават името на Аллах върху добитъка, който Той им е дал (да колят курбан). И така яжте от него и нахранете бедния!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-29
22/ал-Хадж-29: После да се почистят и да изпълнят своите обети и да обиколят древния Дом!
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-30
22/ал-Хадж-30: Ето така, който почита забраните на Аллах, това е най-доброто за него при неговия Господ. И освен онова, което ви бе прочетено (забранено), добитъкът за вас бе разрешен. И вече се пазете (отбягвайте) от скверността на идолите и от лъжливото слово!
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: