Al-Hajj 24-30, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-335)

Al-Hajj: 22/Al-Hajj-24, 22/Al-Hajj-25, 22/Al-Hajj-26, 22/Al-Hajj-27, 22/Al-Hajj-28, 22/Al-Hajj-29, 22/Al-Hajj-30, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-335, Al-Hajj 24-30
direction_left
direction_right
Luister Koran: 22/Al-Hajj-24
22/Al-Hajj-24: En zij werden geleid tot het goede van het gesprokene en zij werden geleid op het Pad van de Geprezene.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-25
22/Al-Hajj-25: Voorwaar, degenen die niet geloven en van de Weg van Allah en de Masdjid al Harâm (de gewijde Moskee in Mekkah) afhouden, die Wij voof alle mensen gemaakt hebben; zowel de inwoner van daar als degene van buiten: en wie wenst daar het slechte te doen door onrechtpleging, hem zullen Wij een pijnlijke bestraffing doen proeven.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-26
22/Al-Hajj-26: En toen Wij voor Ibrâhîm de plaats vastelden van het Huis (zeiden Wij:) "Ken Mij in niets deelgenoten toe en reinig Mijn Huis voor de rondgaanden en de buigenden en de knielenden.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-27
22/Al-Hajj-27: En verkondig onder de mensen de Haddj, zij zullen te voet naar jou komen of op magere kamelen, van elke vergelegen plek.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-28
22/Al-Hajj-28: Zodat zij getuigen zijn van de voordelen voor hen. En de Naam van Allah uitspreken op de bekende dagen over het slachtvee waarmee Hij hen voorzien heeft. Eet er daarom van en voedt de arme behoeftige.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-29
22/Al-Hajj-29: Dan moeten zij (de omgeving van) haar onreinheid reinigen en kun geloften vervullen een rondgang maken om het Aloudc Huis." (al Bait al 'Atîq)
Luister Koran: 22/Al-Hajj-30
22/Al-Hajj-30: Dat is het, en wie de gewijde zaken van Allah eert: dat is beter voor hem bij zijn Heer. Aan jullie is het vee toegestaan, behalve wat is voorgelezen aan jullie. Dus vermijdt de onreinheid van de afgoden en vermijdt het spreken van het valse.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: