Al-Anbiya 36-44, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-325)

Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-36, 21/Al-Anbiya-37, 21/Al-Anbiya-38, 21/Al-Anbiya-39, 21/Al-Anbiya-40, 21/Al-Anbiya-41, 21/Al-Anbiya-42, 21/Al-Anbiya-43, 21/Al-Anbiya-44, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-325, Al-Anbiya 36-44
direction_left
direction_right
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-36
21/Al-Anbiya-36: En als degenen die ongelovig zijn jou zien, zullen zij jou slechts spottend behandelen: "Is dit degene die jullie goden verwijten maakt?" En in het gedenken van de Barmhartige geloven zij niet.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-37
21/Al-Anbiya-37: De mens is haastig (van aard) geschapen. Spoedig zal ik jullie mijn Tekenen laten zien, vraagt daarom geen verhaasting (ervan).
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-38
21/Al-Anbiya-38: Zij zeggen: "Wanneer vindt (de vervulling van) deze belofte plaats als jullie waarachtigen zijn?"
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-39
21/Al-Anbiya-39: Als degenen die ongelovig zijn maar het moment gekend hadden waarop zij de Hel niet van hun gezichten kunnen afhouden, en niet van hun ruggen. En zij worden niet geholpen!
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-40
21/Al-Anbiya-40: Integendeel, het zal hen onverwachts overvallen en hen verbijsteren. Daarom zijn zij niet in staat het tegen te houden. En hun (bestraffing) zal niet uitgesteld worden.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-41
21/Al-Anbiya-41: En voorzeker, er word vóór jou al de spot met de Boodschappers gedreven maar degenen die hen belachelijk maakten, werden omsingeld door hetgeen waarmee zij de spot plachten te drijven.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-42
21/Al-Anbiya-42: Zeg: "Wie kan jullie 's nacht en overdag veiligheid bieden tegen de Barmhartige?" Nee, zij keren zich af van de Vermaning van kun Heer.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-43
21/Al-Anbiya-43: Of hebben zij goden, die hen verdedigen tegen Ons? Zij zijn niet in staat zichzelf te helpen en zij worden niet tegen Ons bijgestaan.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-44
21/Al-Anbiya-44: Maar Wij hebben hun en hun vaderen genietingen geschonken, totdat de leeftijden voor hen veriengd werden. Zien zij dan niet dat Wij het land (onder hun macht) doen verminderen vanaf haar buitengronzen? Zijn zij dan de overwinnaars?
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: