Al-Hajj 39-46, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-337)

Al-Hajj: 22/Al-Hajj-39, 22/Al-Hajj-40, 22/Al-Hajj-41, 22/Al-Hajj-42, 22/Al-Hajj-43, 22/Al-Hajj-44, 22/Al-Hajj-45, 22/Al-Hajj-46, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-337, Al-Hajj 39-46
direction_left
direction_right
Luister Koran: 22/Al-Hajj-39
22/Al-Hajj-39: Toestemming (om te vechten) is gegeven aan degenen die bevochten worden, omdat zij met onrecht behandeld worden. En voorwaar, Allah is zeker bij machte hen te helpen.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-40
22/Al-Hajj-40: (Zij zijn) degenen die zonder recht zijn verdreven uit hun huizen, alleen maar omdat zij zeiden: "Onze Heer is Allah." En als Allah de mensen niet van elkaar weerhield, waren kloosters, kerken en synagogen en moskeeën waarin de Naam van Allah vaak genoemd wordt, zeker verwoest. En Allah zal zeker hen helpen die Item (Zijn godsdienst) helpen. Voorwaar, Allah is zeker Sterk, Geweldig.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-41
22/Al-Hajj-41: (Zij zijn) degenen die, als Wij hen macht geven op aarde, de shalât onderhouden en de zakât betalen en het goede bevelen en het verwerpelijke verbieden. En het einde van alle zaken rust bij Allah.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-42
22/Al-Hajj-42: En wanneer zij jou loochenen (O Moehammad): waarlijk, het volk van Nôeh en de 'Âd en de Tsamôcd loochenden (hun Profeten) vóór hen.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-43
22/Al-Hajj-43: En het volk van Ibrâhîm en het volk van Lôeth.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-44
22/Al-Hajj-44: En de bewoners van Madyan. En Môesa werd geloochend. Toen gaf Ik uitstel aan de ongelovigen, vervolgens bestrafte Ik hen. En hoe was mijn afkeuring?
Luister Koran: 22/Al-Hajj-45
22/Al-Hajj-45: En hoeveel steden hebben Wij niet vernietigd omdat zij onrecht pleegden waarop zij tot de bodem toe geruïneerd zijn? En (hoeveel) bronnen die verwaarloosd zijn en hoge kastelen (zijn er niet verlaten)?
Luister Koran: 22/Al-Hajj-46
22/Al-Hajj-46: Hebben zij dan niet rondgereisd op de aarde, zodat zij harten kregen om te begrijpen of oren om mee te horen? Voorwaar, de ogen zijn niet blind, maar de harten in hun binnengen zijn blind.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: