Al-Anbiya 102-112, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-331)

Al-Anbiya: 21/Al-Anbiya-102, 21/Al-Anbiya-103, 21/Al-Anbiya-104, 21/Al-Anbiya-105, 21/Al-Anbiya-106, 21/Al-Anbiya-107, 21/Al-Anbiya-108, 21/Al-Anbiya-109, 21/Al-Anbiya-110, 21/Al-Anbiya-111, 21/Al-Anbiya-112, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-331, Al-Anbiya 102-112
direction_left
direction_right
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-102
21/Al-Anbiya-102: Zij zullen er geen geluid van horen. En in wat hun zielen verlangen zullen zij eeuwig levenden zijn.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-103
21/Al-Anbiya-103: De grote verschrikking bedroeft hen niet en de Engelen zullen hun ontvangen (en zeggen:) "Dit is jullie dag, die jullie beloofd was.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-104
21/Al-Anbiya-104: (Gedenk) de Dag waarop Wij de hemelen oprollen, zoals het oprollen van het perkament om op te schrijven: net zoals Wij de eerste schepping begonnen zullen Wij haar herhalen, als een belofte die Wij op Ons namen. Voorwaar, Wij zullen het doen.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-105
21/Al-Anbiya-105: En voorzeker hebben Wij in de Zabôer geschreven, na de vermelding (in de Lauhoelmahfôezh), dat de aarde geërfd zal worden door Mijn rechtschapen dienaren.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-106
21/Al-Anbiya-106: Voorwaar, in deze (Koran) is zeker een Boodschap voor een volk van aanbidders.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-107
21/Al-Anbiya-107: En Wij hebben jou (O Moehammad) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-108
21/Al-Anbiya-108: Zeg: "Voorwaar, wat aan mij geopenbaard is, is dat jullie god één God is, zullen jullie je dan aan Hem onderwerpen?"
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-109
21/Al-Anbiya-109: Maar als zij zich afwenden, zeg dan: "Ik heb jullie opgeroepen tot hetzelfde en ik weet niet of wat jullie aangezegd is dichtbij of ver weg is.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-110
21/Al-Anbiya-110: Voorwaar, Hij weet aat openlijk besproken wordt en Hij weet wat jullie verbergen.
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-111
21/Al-Anbiya-111: En ik wed niet of dit een beproeving voor jullie is en een tijdelijk genot."
Luister Koran: 21/Al-Anbiya-112
21/Al-Anbiya-112: Zeg: "Mijn Heer, oordeel naar de Waarheid. En onze Heer, de Barmhartige, is Degene wiens hulp gevraagd wordt tegen wat jullie (Hem) toeschrijven."
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: