Al-Hajj 73-78, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-341)

Al-Hajj: 22/Al-Hajj-73, 22/Al-Hajj-74, 22/Al-Hajj-75, 22/Al-Hajj-76, 22/Al-Hajj-77, 22/Al-Hajj-78, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-341, Al-Hajj 73-78
direction_left
direction_right
Luister Koran: 22/Al-Hajj-73
22/Al-Hajj-73: O mensen! Er wordt eren vergelijking gemaakt, luistert ernaar! Voorwaar, degenen die jullie naast Allah aanroepen zullen nooit een vlieg kunnen scheppen, al kwamen zij daarvoor allen bijelkaar! En als de vlieg iets van hen zou weggrissen, kunnen zij het niet van hem terugpakken. Zwak is hij die er naar zoekt en het gezochte!
Luister Koran: 22/Al-Hajj-74
22/Al-Hajj-74: Zij schatten Allah niet op de Zijn ware nucht in. Voorwaar, Allah is zeker Sterk, Machtig.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-75
22/Al-Hajj-75: Allah kiest uit de Engelen gezanten en uit de mensen (Boodschappers). Voorwaar, Allah is Alhorend, Alziend.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-76
22/Al-Hajj-76: Hij weet wat vóór hen is en wat achter hen is en tot Allah worden alle zaken teruggebracht.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-77
22/Al-Hajj-77: O jullie die geloven: buigt en knielt en aanbidt jullie Heer en doet het goede. Hopelijk zullen jullie welslagen.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-78
22/Al-Hajj-78: En streeft naar Allah volgens het streven waar Hij rechtop heeft. Hij heeft jullie uitgekozen en Hij heeft het jullie in de godsdienst niet moeilijk gemaakt: (volgt) de godsdienst van jullie vader Ibrâhîm. Hij is degene die jullie Moslims genoemd heeft, vroeger en hierin (de Koran): opdat de Boodschapper getuige is voor jullie en opdat jullie getuigen zijn voor de mensen. Onderhoudt dus de shalât en geeft de zakât en houdt jullie vast ma Allah, Hij is jullie Meester: de beste Meester en de beste Helper!
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: