Al-Hajj 56-64, de Heilige Koran (Djuz'-17, Pagina-339)

Al-Hajj: 22/Al-Hajj-56, 22/Al-Hajj-57, 22/Al-Hajj-58, 22/Al-Hajj-59, 22/Al-Hajj-60, 22/Al-Hajj-61, 22/Al-Hajj-62, 22/Al-Hajj-63, 22/Al-Hajj-64, de Heilige Koran, Djuz'-17, Pagina-339, Al-Hajj 56-64
direction_left
direction_right
Luister Koran: 22/Al-Hajj-56
22/Al-Hajj-56: De heerschappij op die Dag behoort aan Allah. Hij zal tussen hen oordelen. Daarop zullen degenen die geloven en gmde daden verrichten in de Tuinen van gelukzaligheid (het Paradijs) zijn.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-57
22/Al-Hajj-57: En degenen die niet geloven en Onze Verzen loochenen: zij zijn degenen voor wie er een vernederende bestraffing is.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-58
22/Al-Hajj-58: En degenen die op de Weg van Allah uitwijken en vervolgens gedood worden of sterven. Allah zal hen zeker voorzien van een goede voorziening. Voorwaar, Allah is de Beste van de Voorzieners.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-59
22/Al-Hajj-59: Hij zal hen zeker een plaats laten binnengaan, die hen behaagt. Voorwaar, Allah is zeker Alwetend, Zachtmoedig.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-60
22/Al-Hajj-60: Zo is het. En wie straft met het gelijke van dat waar hij mee gestraft is en dan opnieuw onrechtvaardig behandeld wordt: Allah zal hen zeker helpen. Voorwaar, Allah is zeker Vergevend, Vergevensgezind.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-61
22/Al-Hajj-61: Dat is omdat Allah de nacht doet overgaan in de dag en de dag doet overgaan in de nacht. En omdat Allah zeker Alhorend, Alziend is.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-62
22/Al-Hajj-62: Dat is omdat Allah de Waarheid is en omdat wat zij naast Hem aanroepen vals is en omdat Allah de Verhevene, de Grootste is.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-63
22/Al-Hajj-63: Zie jij niet dat Allah water uit de hemelen doet neerdalen? Zo wordt de aarde groen. Voorwaar, Allah is zeker Zachtmoedig, Alwetend.
Luister Koran: 22/Al-Hajj-64
22/Al-Hajj-64: Aan Hem behoort wat er in de hemelen en op de aarde is. En voorwaar, Allah is zeker de Behoefteloze, de Geprezene.
Kies een Voordrager om te beginnen met luisteren de Heilige Koran.
de Heilige Koran » »
Sponsor Links: