ал-Хадж 56-64, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-339)

ал-Хадж: 22/ал-Хадж-56, 22/ал-Хадж-57, 22/ал-Хадж-58, 22/ал-Хадж-59, 22/ал-Хадж-60, 22/ал-Хадж-61, 22/ал-Хадж-62, 22/ал-Хадж-63, 22/ал-Хадж-64, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-339, ал-Хадж 56-64
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-56
22/ал-Хадж-56: Имотът в този ден принадлежи на Аллах. И ще отсъди между тях. А повярвалите (пожелали да срещнат Лика на Аллах) и извършилите праведни дела (изчистващи душата), те ще са в райските градините на блаженството.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-57
22/ал-Хадж-57: А за отричащите и взимащите за лъжа Нашите знамения ще има унизително мъчение.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-58
22/ал-Хадж-58: А преселилите се в името на Аллах, после убити или умрели, на тях Аллах непременно ще им даде хубаво препитание. И Аллах е Най-добрият от даряващите препитание.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-59
22/ал-Хадж-59: (Аллах) ще ги въведе в място, харесвано от тях. И несъмнено Аллах е Всезнаещ, Всеблаг.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-60
22/ал-Хадж-60: Така е! А който накаже със същото, с каквото е бил наказан, после отново бъде потиснат, Аллах непременно ще го подкрепи. Аллах е извиняващ, опрощаващ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-61
22/ал-Хадж-61: Ето така, Аллах въвежда нощта в деня и деня в нощта. И наистина Аллах е всечуващ, всезрящ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-62
22/ал-Хадж-62: Ето така, Аллах е Истината, а нещата, които почитат и се молят на тях, вместо Него, те са лъжата. Наистина Аллах е Всевишния, Превеликия.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-63
22/ал-Хадж-63: Не видя ли как Аллах изсипа вода от небето и с това земята се раззеленя? Наистина Аллах е Всепроникващ, Сведущ.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-64
22/ал-Хадж-64: Всичко що е на небесата и на земята е Негово. Наистина Аллах е Пребогатия, Всеславния.
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: