ал-Хадж 47-55, Свещеният Коран (Джуз'-17, страница-338)

ал-Хадж: 22/ал-Хадж-47, 22/ал-Хадж-48, 22/ал-Хадж-49, 22/ал-Хадж-50, 22/ал-Хадж-51, 22/ал-Хадж-52, 22/ал-Хадж-53, 22/ал-Хадж-54, 22/ал-Хадж-55, Свещеният Коран, Джуз'-17, страница-338, ал-Хадж 47-55
direction_left
direction_right
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-47
22/ал-Хадж-47: И искат от теб да ускориш мъчението, но Аллах никога не нарушава Своето обещание. Един ден при твоя Господ е колкото хиляда години от вашите, които броите.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-48
22/ал-Хадж-48: И му дадох отсрочка, както на (народа на) много други седалища, които угнетяваха. А после го сграбчих! И завръщането е при Мен.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-49
22/ал-Хадж-49: Кажи им: “О, хора, за вас аз съм само един явен предупредител!”
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-50
22/ал-Хадж-50: За вярващите (желаещите да достигнат Лика на Аллах) и вършещи праведни дела (изчистващи пороците на душата), за тях има опрощение (превръщане на злините им в добрини) и щедро препитание.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-51
22/ал-Хадж-51: А стараещите се да обезсилят Нашите знамения, тези са обитателите на Ада.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-52
22/ал-Хадж-52: И не изпратихме преди теб нито пратеник, нито пророк, без да се намеси дявола в тяхното желание, когато възжелаеха нещо. Но Аллах премахва намесата на дявола. После Аллах утвърждава Своите знамения и ­ Аллах е Всезнаещ, Премъдър.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-53
22/ал-Хадж-53: И за да превърне Той намесата на сатаната в изпитание за онези с болните сърца и за онези, чиито сърца са закоравели. И несъмнено угнетителите са в един дълбок раздор (далеч от Пътя, водещ към Аллах).
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-54
22/ал-Хадж-54: И за да узнаят дарените със знанието, че този (Коран) е истината от твоя Господ, и да вярват в него, и сърцата им да се смирят пред него. Аллах несъмнено напътва вярващите към правия път.
Слушайте Коран: 22/ал-Хадж-55
22/ал-Хадж-55: И не се губи съмнението на неверниците, докато часът не ги сполети внезапно или не ги обхване мъчението на деня (на смъртта).
Изберете един Рецитатор да започнете да слушате на Свещения Коран.
Свещеният Коран » »
Sponsor Links: